Aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen 2021/2022

Eind februari ontvangt u het aanslagbiljet met gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet staan de belastingen die u betaalt aan de gemeente en het Waterschap. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.  

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Bel 088 - 551 00 02

De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand staat op het aanslagbiljet. Verschillende particuliere bedrijven adverteren gratis bezwaar voor u te maken. Als u via een particulier bedrijf bezwaar maakt duurt het enkele maanden voordat u reactie krijgt. Denkt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Bel dan direct met BSOB. De taxateurs van BSOB staan u zelf te woord, zij streven ernaar u binnen twee weken al antwoord te geven.  

De kans dat de WOZ-waarde wordt aangepast, is aanzienlijk groter als u zelf contact opneemt dan wanneer u hiervoor een particulier bedrijf inschakelt. Niet alle particuliere bedrijven leveren maatwerk. Dat betekent dat er een standaardbrief wordt gestuurd. Vaak kunt u zelf het beste vertellen wat er met uw woning of bedrijfspand aan de hand is waardoor de WOZ-waarde niet goed is. Mocht u er niet uitkomen met de taxateur dan kunt u alsnog binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.  

BSOB is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur.

infographic berekening wozwaarde

Wilt u het aanslagbiljet in termijnen betalen? Vraag een automatische incasso aan

U kunt het aanslagbiljet in maximaal 10 termijnen betalen. Dit kan met een automatische incasso.

Meer informatie

Heeft u andere vragen over het aanslagbiljet? Bel 088 - 551 00 00. 

Uitleg berekening WOZ-waarde