Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  • Als u de gemeentelijke belasting niet of niet op tijd kunt betalen kunt u vragen om kwijtschelding, uitstel van betaling of een betalingsregeling
  • U kunt via het kwijtscheldingsformulier (PDF, 118 kB)  een aanvraag indienen. U kunt het formulier ook ophalen bij de gemeente
  • Uw verzoek geldt ook voor de zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Bij kwijtschelding hoeft u dit niet apart aan te vragen

Bekijk ook

Folder kwijtschelding belastingen (PDF, 45 kB)