Niet-ingezetenenbelasting

  • U betaalt belasting als u personen laat overnachten en hier een vergoeding voor vraagt in welke vorm dan ook en die niet zijn ingeschreven in het BRP (bijv. toeristen, arbeidsmigranten)
  • U betaalt per persoon per nacht € 1,25
  • Via toegezonden aangiftebiljet dient u jaarlijks het aantal overnachtingen van voorgaand jaar door te geven
  • Indien u geen formulier heeft ontvangen en niet-ingezetenen heeft gehuisvest bent u verplicht dit formulier op te vragen bij  Belastingsamenwerking Oost-Brabant
  • Als u een overnachtingsplaats begint moet u dit melden bij  Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088 - 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u per 1 januari 2018 al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.