Rioolheffing

  • U betaalt rioolheffing als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een onroerende zaak
  • Geldt ook als de onroerende zaak niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering
  • De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering

Tarieven

  • Er gelden verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen
  • Voor ongebouwde objecten en objecten zoals losstaande garageboxen, met een vloeroppervlak kleiner dan 40 m², is een ‘kwart’-tarief vastgesteld
  • U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari

Kosten

Tarieven rioolheffing
Soort tariefKosten
Woning€ 155,40
Niet-woning€ 232,80
Kwart-tarief€ 38,85