Bomen kappen

Als uw boom op de lijst beschermwaardige bomen staat, vraagt u altijd een vergunning aan. U moet ook altijd een vergunning aanvragen als de boom in een beschermwaardig gebied staat:

Een vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket (doe hier dus niet de vergunningscheck voor het kappen van bomen).

Kosten

Een kapvergunning kost € 211,80.

Vergunningsvrij kappen

De volgende bomen mag u vergunningsvrij kappen:

  • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden die bestaan uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot
  • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden
  • fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen
  • kweekgoed

Boswet

U moet zich houden aan de Boswet bij:

  • bomen in bossen buiten de bebouwde kom die groter zijn dan 10 are (let op: het gaat hier over de oppervlakte van het bos als geheel, niet over de oppervlakte van een perceel)
  • bomen in rijbeplanting buiten de bebouwde kom met meer dan 20 bomen