Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld Wonen, bedrijf of agrarisch. 
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Overzicht bestemmingsplannen per fase

Veegplannen

  • Bij een veegplan worden meerdere individuele verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld
  • Voordeel van deelname aan een veegplan is kostenbesparing
  • Nadeel kan zijn dat het een langere doorlooptijd heeft
  • Veegplannen dienen voor 1 april of 1 oktober ingediend te worden. Vanaf dat moment start de inhoudelijke behandeling
  • Bij een daadwerkelijk verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan worden leges (Titel 2, hoofdstuk 8, Bestemmingswijzigingen zonder activiteit) in rekening gebracht.
  • Voor een kleine afwijking van het bestemmingsplan kunt u een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen, hiervoor worden leges in rekening gebracht
  • Principeverzoek: aan de hand van dit verzoek bepaalt de gemeente of uw plan voorstelbaar is, hiervoor worden leges in rekening gebracht