Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld Wonen, bedrijf of agrarisch. 
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Overzicht bestemmingsplannen per fase

Aanpassing bestemmingsplan

  • Elke 10 jaar stelt de gemeente de bestemming van gronden opnieuw vast
  • Bij ontwikkelingen zoals een woonwijk of de aanleg van een weg maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan
  • Een bestemmingsplan kan ook op verzoek worden aangepast. Wij adviseren om hiervoor eerst een principeverzoek in te dienen. De kosten voor een principeverzoek voor een aanpassing van het bestemmingsplan zijn € 1.500,- (complexe aanpassingen)
  • Voor een kleine afwijking van het bestemmingsplan kunt u een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen