Bestemmingsplannen

 • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld Wonen, bedrijf of agrarisch. 
 • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Overzicht bestemmingsplannen per fase

Aanpassing bestemmingsplan

 • Elke 10 jaar stelt de gemeente de bestemming van gronden opnieuw vast
 • Bij ontwikkelingen zoals een woonwijk of de aanleg van een weg maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan
 • Een bestemmingsplan kan ook op verzoek worden aangepast. Wij adviseren om hiervoor eerst een principeverzoek in te dienen. De kosten voor een principeverzoek voor een aanpassing van het bestemmingsplan zijn € 1.800,- (complexe aanpassingen)
 • Bij een daadwerkelijk verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan worden leges (Titel 2, hoofdstuk 8, Bestemmingswijzigingen zonder activiteit) in rekening gebracht.

Veegplannen

 • Bij een veegplan worden meerdere individuele verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld
 • Voordeel van deelname aan een veegplan is kostenbesparing
 • Nadeel kan zijn dat het een langere doorlooptijd heeft
 • Veegplannen dienen voor 1 april of 1 oktober ingediend te worden. Vanaf dat moment start de inhoudelijke behandeling
 • Bij een daadwerkelijk verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan worden leges (Titel 2, hoofdstuk 8, Bestemmingswijzigingen zonder activiteit) in rekening gebracht.
 • Voor een kleine afwijking van het bestemmingsplan kunt u een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen