Bestemmingsplannen in werking

Achterbroek 6 en 24

Bedrijfsverzamelgebouw Smulderslaan Someren Heide

Bedrijventerrein Broekstraat 9

Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg

Bedrijventerrein 't Vaartje

Bedrijventerrein 't Vaartje I

Belienberkdijk 27a

Boerenkamplaan 22a

Boerenkamplaan tussen 91 en 93

Brim IV

Broekkant 4-5

Brugstraat 9a

Brugstraat 12

Buitengebied 2011

Buitengebied Someren (2011) eerste partiele herziening

Buitengebied Someren 2013

Buitengebied Someren 2014

Camping De Kuilen

De Hoof 2009

Dooleggersbaan 12

Driehoekstraat/Michelslaan

Golfbaan De Swinkelsche, eerste herziening

Heikantstraat 35 en Dellerweg 30

Heikantstraat-Dellerweg-Ruiter

Hoijserstraat 13

Hollestraat 28

Hooghoefweg

Houtbroekdijk 30

Houtbroekstraat 8

Houtbroekstraat 9

Kanaaldijk-Zuid 10-11

Kerkendijk-Michelslaan

Kerkendijk 60

Kerkendijk 138 a

Kromvenweg Lierop

Kuilerstraat 25

Kuilerstraat 25, woningsplitsing

Laarstraat 5

Lage Akkerwerg

Landgoed De Heihorsten

Landgoed De Heihorsten herziening 2013

Lierop

Lieropsedijk 28 en 47

Loovehof

Moorsel 1

Moorsel 3

Moorsel 7

Multifunctionele accommodatie Someren-Eind

Nieuwendijk 126

Oude Goorenweg 5

Recreatieve zone De Heihorsten

Recreatieve zone De Heihorsten Provincialeweg 9 wijzigingsplan

Ruiter 17 en Hollestraat ongenummerd

Ruitersportcentrum Het Keelven

Smulderslaan 51

Someren-Dorp

Someren-Dorp, Witvrouwenbergweg, Geldestraat en Dorpsweg

Someren-Eind

Someren-Heide

Someren-Heide Zuid

Someren-Heide Zuid 1e wijziging

Somerense Vennen Centrumvoorziening

Stalmansweg 9-11

Uitbreiding Lierop

Vaarselstraat

Waterdael III

Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5

Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 21

Woonwagenlocatie Muldersweg

Zandstraat - twee woningen

Zandstraat 99