Bestemmingsplannen in werking

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de bestemmingsplannen die gelden in de gemeente Someren terug te vinden. In de meeste gevallen is slechts één bestemmingsplan van toepassing op een locatie. Het is echter ook mogelijk dat via een partiële herziening of een paraplubestemmingsplan regels en/of verbeelding zijn aangepast. In dat geval gelden dus meerdere bestemmingsplannen, die in onderlinge samenhang gelezen moeten worden. Een voorbeeld hiervan is het Parapluplan Parkeren bebouwde kommen.
 
Verder kan de situatie zich voordoen dat delen van het bestemmingsplan niet van kracht zijn als gevolg van een reactieve aanwijzing van de provincie of een uitspraak van de Raad van State, dit is dan ook terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen

Achterbroek 6 en 24

Bedrijfsverzamelgebouw Smulderslaan Someren Heide

Bedrijventerrein Broekstraat 9

Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg

Bedrijventerrein 't Vaartje

Bedrijventerrein 't Vaartje I

Beheersverordening (bedrijventerreinen Sluis XI, Half Elfje, Mortelweg, Lage Akkerweg

Berkeindje/Vaarsehoefweg

Boerenkamplaan 22a

Boerenkamplaan 83-85

Boerenkamplaan tussen 91 en 93

Brim IV

Brimweg 10

Broekkant 4-5

Brugstraat 9a

Brugstraat 12

Buitengebied - Deelgebied I

Buitengebied 2011

Buitengebied Someren (2011) eerste partiele herziening

Buitengebied Someren 2013

Buitengebied 2013, reparatie locatie Vaartje 45

Buitengebied Someren 2014

Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers

Buitengebied Someren, 3e partiële herziening, boringsvrije zone

Camping De Kuilen

De Hoof 2009

De Hoof 7

Driehoekstraat/Michelslaan

Drievennestraat

Esdoornstraat

Florastraat tussen 3 en 17 Lierop

Floreffestraat 66

Gelderselaan 17

Glastuinbouwgebied Kievitsakkers 2015

Golfbaan De Swinkelsche, eerste herziening

Groote Hoeven

Heieind 10

Heikantstraat 35 en Dellerweg 30

Heikantstraat-Dellerweg-Ruiter

Hoeksestraat (ong)

Hoijserstraat 13

Hollestraat 28

Hooghoefweg

Houtbroekdijk 30

Houtbroekstraat 8

Houtbroekstraat 9

Kanaaldijk-Zuid 10-11

Kerkendijk-Michelslaan

Kerkendijk 60

Kerkendijk 72-76

Kerkendijk 80

Kerkendijk 94a en Kerkendijk 134-138

Kerkendijk 138 a

Kerkendijk 158

Kerkstraat 30

Kievitstraat 29

Kromvenweg Lierop

Kuilerstraat 25

Kuilerstraat 25, woningsplitsing

Laan ten Boomen Lierop (naast 13)

Laan ten Boomen 30

Laan ten Boomen (naast 31)

Laarstraat 5

Lage Akkerweg

Landgoed De Heihorsten

Landgoed De Heihorsten herziening 2013

Lierop

Lieropsedijk 28 en 47

Limburglaan 25 en Kraaiendijk 35

Loovehof

Moorsel 1

Moorsel 3

Moorsel 7

Multifunctionele accommodatie Someren-Eind

Nieuwendijk 126

Nieuwendijk 143

Oude Goorenweg 5

Parapluplan naf beleid

Parapluplan parkeren bebouwde kommen

Plattelandswoningen

Ploegstraat 59, Hoijserstraat 19 en Vaarsehoefweg 22

Recreatieve zone De Heihorsten

Recreatieve zone De Heihorsten Provincialeweg 9 wijzigingsplan

Reststroken Someren 2017

Ruiter 10

Ruiter 17 en Hollestraat ongenummerd

Ruiter 20

Ruitersportcentrum Het Keelven

Smulderslaan 51

Someren-Dorp

Someren-Dorp, Witvrouwenbergweg, Geldestraat en Dorpsweg

Someren-Eind

Someren-Heide

Someren-Heide Zuid

Someren-Heide Zuid 1e wijziging

Somerense Vennen Centrumvoorziening

Stalmansweg 9-11

Uitbreiding Lierop

Uitbreiding Lierop fase III

Vaarselstraat (ong), ruimte voor ruimte-woning (tussen 48 en 54)

Veegplan gemeente Someren 2015

Veegplan II Someren

Veegplan III Someren

Veegplan IV Someren

Veegplan V Someren

Verkochte stroken 2014

Vinkenstraat – Loostreeplaan

Vogelasiel Someren

Voormalige Pauluskerklocatie

Voormalige Paulusschoollocatie

Waterdael III

Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5

Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 21

Winkelstraat (ong), ruimte voor ruimte-woning (nummer 12)

Winkelstraat 15

Woonwagenlocatie Muldersweg

Zandstraat - twee woningen

Zandstraat 99