Voorbereiding

  • Voorbereidingsbesluit Michelslaan 11 en 11a 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Someren heeft in zijn vergadering van 24 november 2016 een voorbereidingsbesluit genomen voor de percelen, plaatselijk bekend als, Michelslaan 11 en 11a te Someren.

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage in het gemeentehuis bij het klantcontactcentrum (KCC), Wilhelminaplein 1 te Someren. Het KCC is geopend maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Het besluit kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (via identificatienummer NL.IMRO.0847.VBB2016002-VS01).

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 25 november 2016 en geldt voor een periode van maximaal één jaar.

Tegen dit besluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.


Someren, 25 november 2016

Burgemeester en wethouders van Someren

Naar boven

  • Voorbereidingsbesluit Groeneweg 14 en omliggende percelen

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Someren heeft in zijn vergadering van 24 november 2016 een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel, plaatselijk bekend als, Groeneweg 14 te Someren evenals voor de daar omliggende percelen.

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage in het gemeentehuis bij het klantcontactcentrum (KCC), Wilhelminaplein 1 te Someren. Het KCC is geopend maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Het besluit kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (via identificatienummer NL.IMRO.0847.VBB2016003-VS01).

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 25 november 2016 en geldt voor een periode van maximaal één jaar.

Tegen dit besluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.


Someren, 25 november 2016

Burgemeester en wethouders van Someren

Naar boven

  • Voorbereidingsbesluit Kerkstraat 30

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Someren heeft in zijn vergadering van 21 april 2016 een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel lokaal bekend als Kerkstraat 30.

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage in het gemeentehuis bij het Klant Contact Centrum (KCC), Wilhelminaplein 1 te Someren. Het KCC is geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het besluit kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (via identificatienummer NL.IMRO.0847.VBB2016001-VS01).

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 23 april 2016 en geldt voor een periode van maximaal één jaar.

Tegen dit besluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.


Someren, 21 april 2016

Burgemeester en wethouders van Someren