Voorbereiding

  • Voorbereidingsbesluit achter Smulderslaan 41

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
 
De gemeenteraad van Someren heeft in zijn vergadering van 29 juni 2017 een voorbereidingsbesluit (PDF, 120 kB)  genomen voor het perceel gelegen ten zuiden van Smulderslaan 41 in Someren.
 
Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage in het gemeentehuis bij het Klant Contact Centrum (KCC), Wilhelminaplein 1 te Someren. Het KCC is geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het besluit kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 30 juni 2017 en geldt voor een periode van maximaal één jaar.

Tegen dit besluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Someren, 30 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Someren

 

Naar boven