Voorbereiding

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 2

Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Deelgebied 2” lag van 30 november 2018 tot en met 10 januari 2019 ter inzage. De inspraak termijn is afgerond.

Documenten

Bijlagen regels

Bijlagen toelichting