Bomen kappen

Bekijk de beslisboom (PDF, 207 kB)  om na te gaan of u een vergunning nodig hebt

  • Als uw boom op de lijst beschermwaardige bomen (PDF, 32 kB)  staat vraagt u altijd een vergunning aan
  • U moet ook altijd een vergunning aanvragen als de boom in een beschermwaardig gebied staat:
  • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket 
  • De gemeente mag niet voor alle bomen buiten de bebouwde kom kapregels maken. Er zijn uitzonderingen (PDF, 19 kB)