Bedrijfskavel Cipres bedrijventerrein Witvrouwenbergweg te Someren

luchtfoto van kavel 

De gemeente Someren heeft via loting één vrije kavel op bedrijventerrein Witvrouwenberg aangeboden:

  • De kavel ligt aan Cipres (ongenummerd, liggend naast/benoorden Cipres 12) kadastraal bekend als SMR02-H-4960 en is 1.390 m² groot
  • De grondprijs is € 154,-/m² (gemeentelijk grondverkoopprijzen voor bedrijventerreinen). Daarom heeft deze kavel een verkoopprijs van € 214.060,-, excl. btw
  • De kavel is volledig bouwrijp, inclusief kabels en nutsvoorzieningen. Nutsaansluitingen zelf zijn voor rekening van de nieuwe eigenaar
  • De locatie valt onder bestemmingsplan Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg
  • Let op: het is een eis volgens het bestemmingsplan dat de bebouwing 3 meter uit de erfgrens moet blijven, vanwege het gebruik en toegankelijkheid van het naastgelegen perceel

Inschrijven

Op 19 november 2021 om 17.00 uur startte de inschrijving. Inschrijven kon tot 17 december 2021 17.00 uur. De loting heeft plaatsgevonden op 10 januari 2022.

Uitslaglijst loting

  • Uitslaglijst loting d.d. 10 januari 2022 (pdf, 100 kB) 
  • Opname loting 10 januari 2022
  • Lotingsprotocol
  • Heeft u de kavel toegewezen? Dan heeft u 3 maanden de tijd om te beslissen of u de kavel koopt. Als u de kavel niet koopt wordt deze aangeboden aan de volgende op de lijst. U krijgt uw inschrijfgeld dan niet terug.
  • Krijgt u geen kavel toegewezen? En staat u ook niet als nummer 2, 3, 4 of 5 op de lijst? Dan krijgt u uw inschrijfgeld binnen 2 maanden terug. Als de kavel definitief verkocht is dan ontvangen ook de personen op de nummer 2, 3, 4 of 5 die geen aanbod hebben ontvangen hun inschrijfgeld terug.

Bekijk ook