Bouwkavels Brim IV

  • Woningbouwlocatie aan oost- en zuidzijde van de Esdoornstraat in Someren-Eind
  • De grootte van de kavels varieert en is, binnen marges, in overleg aan te passen
Brim
Brim
Brim

Someren-Eind

  • Een boeiend verenigingsleven, een recentelijk opgeleverde grootschalig gemoderniseerde basisschool en een geheel nieuw gemeenschapshuis

Beschikbare kavels

  • Kavel 13 (PDF, 89 kB) , ± 481 m², vrijstaande woning Meidoornstraat

Loting kavel 52 en 53

  • Kavel 52 en 53 (PDF, 191 kB) , groot samen ± 454 m², vrijstaande levensloopbestendige woning Esdoornstraat
  • Tot en met 14 december 2018, 15.30 uur heeft u de gelegenheid om kenbaar te maken of u geïnteresseerd bent in dit kavel. Hiervoor stuurt u een bericht aan gemeente@someren.nl en stort u het inschrijfgeld van €200,- op rekeningnummer NL56BNGH 0285 0079 47 onder vermelding van kavel 52 en 53 Esdoornstraat.
  • Mocht op 14 december blijken dat zich meerdere kandidaten voor dit kavel hebben gemeld bij de gemeente, dan zal er een loting door de burgemeester plaatsvinden.