Goede Vaart Someren-Eind

Goede Vaart

  • Nieuw woningbouwplan aan de oostzijde van Someren-Eind, nabij 't Vaartje
  • Ambitieplan gericht op starters
  • Regiogemeenten en provincie Noord-Brabant moeten plan nog goedkeuren
  • Planvoorbereiding is al van gestart gegaan
  • In de planvoorbereiding wordt samengewerkt met werkgroep bestaande uit starters uit Someren-Eind. De werkgroep denkt mee over de verkaveling die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van starters

Meer informatie

  • Ontwikkelingen van het plan worden op deze pagina gepubliceerd