Groote Hoeven

 • Nieuwe woonwijk in Someren
 • Ligging noordzijde Hooghoefweg
 • Alle bouwkavels zijn verkocht

Aanvullende informatie

Energiezuinige en circulaire woningen

 • Gasloos
 • Duurzaam
 • Regenwateropvang door infiltratie op eigen kavel

Circulair bouwen

 • De wens is dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. De gemeente Someren voert actief beleid om al zo veel als het kan circulair te werken en te denken
 • Als u circulair gaat bouwen moet u hiervoor een plan indienen bij de gemeente. U kunt hiervoor het Voorbeeld plan van aanpak circulair bouwen gebruiken
 • Wilt u weten welke bedrijven Cradle to Cradle (C2C) gecertificeerde materialen aanbieden? Bekijk het inspiratieoverzicht van C2C gecertificeerde materialen
 • De gemeente Someren evalueert deze regeling, mogelijk dat deze regeling geactualiseerd gaat worden. Het streven is dat dit medio januari 2021 duidelijk is

 Ecodepot of ecoheffing

 • Kopers zijn bij aankoop van een kavel verplicht bij de bouw van hun woning aan bepaalde circulariteitseisen te voldoen. Ze kunnen kiezen uit een ecodepot of ecoheffing
 • Ecodepot: Als u kiest voor een ecodepot betaalt u de gemeente bij de gronduitgifte een extra bedrag van €15.000,-. Bouwt u volgens de bepaalde circulariteitseisen dan ontvangt u dit bedrag retour
 • Ecoheffing: Wilt u bij aankoop van de grond van te voren geen bedrag inleggen voor het ecodepot dan moet u een verklaring ecodepot  ondertekenen. Hierbij geeft u toestemming dat u de gemeente €20.000,- betaalt als uw woning niet voldoet aan de circulariteitseisen

Bodemonderzoeken

De gemeente Someren levert de grond bouwrijp. Dit houdt onder meer in dat de grond schoon is. U kunt dit nalezen in onderstaande bodemonderzoeken:

Demo-woning

 • Op Groote Hoeven heeft de gemeente een demo-woning gebouwd aan de Waterlaat 35
 • Hierin is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, circulaire materialen
 • De tuin is zo klimaatbestendig mogelijk ingericht met speciale wateropvang
 • Nieuwsgierig? Kom dan de demo-woning en de tuin bezoeken voor informatie en ter inspiratie
 • Mail naar demo-woning@someren.nl voor een afspraak of bel (0493) 494 888
 • Wilt u foto's zien, volg ons dan op Facebook en kijk in het fotoalbum Modelwoning Groote Hoeven

Inspiratie voorbeelden van diverse duurzame maatregelen in de demo-woning

 •  Herbruikbare materialen waarvan diverse met cradle to cradle certificaat
 • Zonnepanelen
 • Warmtepomp (binnen unit)
 • Beton met toepassing van 50% betongranulaat (gerecycled beton)
 • Voorzieningen voor het opvangen van hemelwater
 • Toepassing van een groen dak

Verder is de woning levensloopbestendig zodat toekomstige bewoners er kunnen blijven wonen als hun persoonlijke leefomstandigheden veranderen. 

Projectmatige woningen