Groote Hoeven

 • Nieuwe woonwijk in Someren
 • Ligging noordzijde Hooghoefweg
 • In het vervolg van Groote Hoeven bieden we nog kavels voor particuliere bouw aan via loting. Het gaat om 11 kavels voor vrijstaande woningen en 6 kavels voor een tweekapper.
 • De start van de inschrijving van loting maken we bekend via deze pagina en via de gemeentepagina (gemeentenieuws) in ’t Contact. Meld u voor het wekelijkse gemeentenieuws aan via communicatie@someren.nl 
 • U kunt zich niet vooraf inschrijven. Bij de start van de loting kunt u zich per kavel inschrijven

Groene woningen

Demowoning

Demo-woning

 • Op Groote Hoeven heeft de gemeente een demo-woning gebouwd aan de Waterlaat 35
 • Hierin is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, circulaire materialen
 • De tuin is zo klimaatbestendig mogelijk ingericht met speciale wateropvang
 • Nieuwsgierig? Kom dan de demo-woning en de tuin bezoeken voor informatie en ter inspiratie
 • Mail naar demo-woning@someren.nl voor een afspraak of bel (0493) 494 888
 • Wilt u foto's zien, volg ons dan op Facebook en kijk in het fotoalbum Modelwoning Groote Hoeven

Inspiratie voorbeelden van diverse duurzame maatregelen in de demo-woning

 • Herbruikbare materialen waarvan diverse met cradle to cradle certificaat
 • Zonnepanelen
 • Warmtepomp (binnen unit)
 • Beton met toepassing van 50% betongranulaat (gerecycled beton)
 • Voorzieningen voor het opvangen van hemelwater
 • Toepassing van een groen dak

Verder is de woning levensloopbestendig zodat toekomstige bewoners er kunnen blijven wonen als hun persoonlijke leefomstandigheden veranderen. 

Overzicht ondernemers die medewerking hebben verleend aan de demo-woning

Projectmatige woningen

 • Van Wanrooy Projectontwikkeling bouwt in Groote Hoeven projectmatige woningen
 • Ze starten met 6 tweekappers en 7 rijwoningen
 • Meer informatie www.vanwanrooij.nl/someren-groote-hoeven
 • Ook Raaijmakers en Dobu bouwt in Groote Hoeve projectmatige woningen

Beschikbare kavels *in optie*

 • Kavel 27, 274 m², half vrijstaande woning *in optie*
 • Kavel 26, 274 m2, half vrijstaande woning *in optie*

Circulair bouwen

 • De wens is dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. De gemeente Someren voert actief beleid om al zo veel als het kan circulair te werken en te denken
 • Als u circulair gaat bouwen moet u hiervoor een plan indienen bij de gemeente. U kunt hiervoor het Voorbeeld plan van aanpak circulair bouwen (docx, 38 kB)  gebruiken
 • Wilt u weten welke bedrijven Cradle to Cradle (C2C) gecertificeerde materialen aanbieden? Bekijk het inspiratieoverzicht van C2C gecertificeerde materialen (pdf, 117 kB) 

Ecodepot of ecoheffing

 • Kopers zijn bij aankoop van een kavel verplicht bij de bouw van hun woning aan bepaalde circulariteitseisen te voldoen. Ze kunnen kiezen uit een ecodepot of ecoheffing
 • Ecodepot: Als u kiest voor een ecodepot betaalt u de gemeente bij de gronduitgifte een extra bedrag van €15.000,-. Bouwt u volgens de bepaalde circulariteitseisen dan ontvangt u dit bedrag retour
 • Ecoheffing: Wilt u bij aankoop van de grond van te voren geen bedrag inleggen voor het ecodepot dan moet u een verklaring ecodepot (pdf, 49 kB)  ondertekenen. Hierbij geeft u toestemming dat u de gemeente €20.000,- betaalt als uw woning niet voldoet aan de circulariteitseisen

CPO

In Groote Hoeven is een CPO-vereniging actief. De gemeente faciliteert deze vereniging met het beschikbaar stellen van bouwgrond. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De leden van de vereniging komen gezamenlijk tot een verkaveling, waarbinnen de individuele woning ontworpen kan worden. De CPO-vereniging laat zich begeleiden door De Loods Architecten en Adviseurs. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie, via info@iedereenkanbouwen.nl of (0492) 386 706.

Zie ook

Bodemonderzoeken

De gemeente Someren levert de grond bouwrijp. Dit houdt onder meer in dat de grond schoon is. U kunt dit nalezen in onderstaande bodemonderzoeken: