Groote Hoeven

 • Nieuwe woonwijk in Someren
 • Ligging noordzijde Hooghoefweg

Groene woningen

 • Gasloos
 • Duurzaam en circulair
 • Regenwateropvang aan de achterzijde op eigen kavel

Beschikbare kavels

 • Kavel 4 (pdf, 417 kB) , 260 m², half vrijstaande woning
 • Kavel 5 (pdf, 419 kB) , 268 m², half vrijstaande woning
 • Kavel 13 (pdf, 408 kB) , 523 m2 vrijstaande woning *in optie*
 • Kavel 25 (pdf, 415 kB) , 274 m², half vrijstaande woning, medebouwer gezocht voor kandidaat kavel 24 *in optie*
 • Kavel 26 (pdf, 413 kB) , 274 m², half vrijstaande woning, medebouwer gezocht voor kandidaat kavel 27 *in optie*
 • Kavel 31 (pdf, 404 kB) , 657 m2 vrijstaande woning *in optie*
kaveloverzicht Groote Hoeven

Circulair bouwen

De rijksoverheid streeft er naar dat Nederland in 2050 een circulaire economie kent. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Gemeente Someren heeft het ‘cradle to cradle’ (C2C) principe omarmd en voert hier actief beleid op. Om het gebruik van duurzamere materialen te stimuleren in de woningen in Groote Hoeven hanteert de gemeente bij de gronduitgifte een ‘Ecodepot’. Als de bouwer in enige mate bouwt met duurzamere materialen dan ontvangt hij/zij een eerder ingelegd bedrag terug bij oplevering van de woning.

CPO

In Groote Hoeven is een CPO-vereniging actief. De gemeente faciliteert deze vereniging met het beschikbaar stellen van bouwgrond. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De leden van de vereniging komen gezamenlijk tot een verkaveling, waarbinnen de individuele woning ontworpen kan worden. De CPO-vereniging laat zich begeleiden door De Loods Architecten en Adviseurs. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie, via info@iedereenkanbouwen.nl of (0492) 386 706.

Zie ook