Groote Hoeven

  • Nieuwe woonwijk in Someren
  • Ligging noordzijde Hooghoefweg
  • De ambitie is dat in het najaar 2018 bouwgrond uitgegeven kan worden
  • Planning is afhankelijk van doorlopen bestemmingsplanprocedure, onderzoek naar gewenste energievoorziening en bestuurlijk-politieke besluitvorming

Inschrijven nog niet mogelijk

  • Inschrijven voor kavels is nog niet mogelijk
  • Start inschrijving wordt bekend gemaakt via de gemeentepagina in huis-aan-huis blad 't Contact

Introductiefilmpje

In het introductiefilmpje staat informatie over de planning en de kenmerken van het woningbouwplan en daarnaast ook een sfeerimpressie.

Zie ook

·