Groote Hoeven

  • Nieuwe woonwijk in Someren
  • Ligging noordzijde Hooghoefweg
  • De ambitie is dat in het najaar van 2018 bouwgrond uitgegeven kan worden
  • Planning is afhankelijk van doorlopen bestemmingsplanprocedure, onderzoek naar gewenste energievoorziening en bestuurlijk-politieke besluitvorming

Informatieavond en inschrijving

Op dinsdag 18 september is er een informatieavond over de Groote Hoeven in De Ruchte. Binnen afzienbare tijd daarna start de inschrijving voor de particuliere bouwkavels. De start van de inschrijving wordt bekendgemaakt via de gemeentepagina in huis-aan-huis blad 't Contact en deze website.

Filmpje stand van zaken juli 2018

In Gemeentenieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren op SIRIS, geeft wethouder Guido Schoolmeesters uitleg over de voortgang van plan Groote Hoeven.

Introductiefilmpje

In het introductiefilmpje staat informatie over de planning en de kenmerken van het woningbouwplan en daarnaast ook een sfeerimpressie.

Zie ook

·