Someren-Heide Zuid

In Someren-Heide Zuid zijn 5 bouwkavels beschikbaar voor de verkoop. Op deze kavels kan in eigen beheer een vrijstaande woning gebouwd worden.

Informatie bouwkavels

Inschrijven

De inschrijftermijn loopt van 27 mei 2022 t/m 17 juni 2022. U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier (pdf, 96 kB)  te downloaden van de website en deze ingevuld op te sturen naar de gemeente Someren, af te geven bij de balie van het gemeentehuis of te mailen naar gemeente@someren.nl.

Voor vragen kun u ons bellen op (0493) 494 888. Uiterlijk op 17 juni 2022 moet het inschrijfformulier door ons ontvangen zijn.

Let op: u schrijft in voor deelname aan de loting. U kunt op het inschrijfformulier niet aangeven welke kavel uw voorkeur heeft omdat niet per bouwkavel wordt geloot. Het college van B&W heeft namelijk het volgende besloten, in afwijking op het gemeentelijk lotingsprotocol:

  • Degene die als eerste wordt geloot heeft de eerste keus om een bouwkavel te kiezen. Houdt u er dus rekening mee dat u tijdens de loting een voorkeurkavel moet aangeven
  • Degenen die vervolgens worden geloot, kunnen een voorkeur uit de nog niet gekozen kavels aangeven.  
  • Wordt u geloot maar is uw voorkeurkavel al gekozen? Dan wordt u op een reservelijst geplaatst. Degenen die niet worden ingeloot, worden ook op de reservelijst geregistreerd. De volgorde van deze reservelijst wordt ook door loting bepaald
  • Inschrijvers hoeven geen inschrijfgeld te betalen
  • We publiceren geen tussenstand van het aantal inschrijvingen
  • U moet als inschrijver zelf bij de loting aanwezig zijn of u machtigt iemand hiervoor. Deze gemachtigde geeft dan namens u een voorkeurkavel op

De loting wordt verricht door notaris Van Kaam en vindt plaats op dinsdag 28 juni om 16.00 uur in het gemeenschapshuis De Bunt te Someren Heide.

Krijgt u een kavel toegewezen? Dan heeft u 3 maanden de tijd om te beslissen of u de kavel koopt. Als u de kavel niet koopt, wordt deze aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de reservelijst. 

Bodemonderzoek

De gemeente Someren levert de grond bouwrijp. Dit houdt onder meer in dat de grond schoon is voor de bestemming Wonen. U kunt dit nalezen in bodemonderzoek Aeres Milieu (nr. AM 18382) 29 november 2018 (pdf, 4.800 kB) .

Meer informatie