Voormalige schoollocaties Someren-Noord

  • Door de realisatie van basisschool De Diamant zijn de locaties van de voormalige Petrusschool (Vinkenstraat) en de Paulusschool (Dr. Eijnattenlaan) beschikbaar voor woningbouw
  • Daarnaast komt de locatie van De Springplank (Sijlkenstraat) ook voor woningbouw in aanmerking
Voormalige schoollocaties Someren-Noord
Voormalige schoollocaties Someren-Noord
Voormalige schoollocaties Someren-Noord
  • De gemeente Someren is bezig met de planontwikkeling van deze locaties. Via het principe ‘Dorps bouwen’ zoeken we naar een invulling. Neem contact op met de gemeente als u meer wilt weten over de mogelijkheden

Soorten woningen

  • Locatie voormalige Petrusschool: vrijesectorwoningen, aangesloten bij de karakteristiek van de directe omgeving. Voorkeur gaat uit naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en een project uitgevoerd door de Stichting SIR-55
  • Zijde Dr. Eijnattenlaan op Paulusschoollocatie: invulling wordt nog bepaald. Voorkeur voor bestemming is dat deze geschikt is voor meerdere doelgroepen in Someren-Noord. Huidige voorkeur gaat uit naar de combinatie van zorg en wonen
  • Locatie Sijlkensstraat: 8 eengezinsrijwoningen en 10 nultredenwoningen. In de sociale huur door Woningstichting WoCom. Doorstroomalternatief voor de oudere huurders van de eengezinswoningen in Noord. De bouw is gestart 2016