Melden (bouw)werkzaamheden

  • Als u een omgevingsvergunning of sloopmelding heeft ontvangen, is het nodig om bij de gemeente te melden als de (bouw)activiteiten gaan starten én als de (bouw)activiteiten zijn afgerond
  • Na de startmelding/gereedmelding controleert de gemeente of u de (bouw)werkzaamheden volgens de vergunning uitvoert/heeft uitgevoerd