Omgevingsvergunning

Vooroverleg

 • Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de criteria, kunt u een vooroverleg aanvragen via het omgevingsloket
 • In sommige gevallen kunt u uw bouwplan vergunning vrij uitvoeren, doe de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl
 • Als u twijfelt of u uw bouwplan vergunningsvrij kan worden uitgevoerd, kunt u een vooroverleg indienen
 • Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller

Voor de aanvraag van het vooroverleg hebt u informatie over de planlocatie inclusief relevante bijlagen nodig. U dient uw volledige gegevens in via het Omgevingsloket. Selecteer boven in het scherm de knop 'Contact met bevoegd gezag' en selecteer daarna 'Aanvraag openstellen'. U ontvangt van de gemeente spoedig een ontvangstbevestiging. Het vooroverleg kost €282.

Let op: Heeft u bouwplannen maar voldoen deze niet (direct) aan de regels van het bestemmingplan? Dien dan een principeverzoek in om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen.

Aanvraag omgevingsvergunning

 • 1 vergunning om meerdere activiteiten aan te vragen
 • bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsen van een schutting of een monument verbouwen
 • Online regelen met DigiD. Voor bedrijven met eHerkenning
 • Als u al vooroverleg heeft gehad of u wilt zonder vooroverleg een officiële aanvraag indienen, selecteer dan in het omgevingsloket 'Indienen'
 • U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van het omgevingsloket

Kosten

Bibob

 • De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen aan de Wet Bibob. In dat geval wordt u gevraagd om een Bibob-vragenformulier in te vullen
 • Hier leest u in welke gevallen het Bibob-vragenformulier onderdeel uitmaakt van uw aanvraag
 • Let op: het Bibob-vragenformulier en eventuele bijlagen kunt u niet indienen via het Omgevingsloket
 • Deze dient u in een gesloten envelop aan te leveren bij de gemeente, onder vermelding van ‘Bibob’
 • Meer informatie over de Bibob-toets en het Bibob-vragenformulier

Bekijk ook