Omgevingsvergunning

Vooroverleg

  • Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de criteria, kunt u een vooroverleg aanvragen via het omgevingsloket
  • Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller
  • Voor de aanvraag van het vooroverleg hebt u informatie over de planlocatie inclusief relevante bijlagen nodig
  • U dient uw volledige gegevens in via het Omgevingsloket. Selecteer boven in het scherm de knop 'Contact met bevoegd gezag' en selecteer daarna 'Aanvraag openstellen'
  • U ontvangt van de gemeente spoedig een ontvangstbevestiging

Aanvraag omgevingsvergunning

  • 1 vergunning om meerdere activiteiten aan te vragen
  • bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsen van een schutting of een monument verbouwen
  • Online regelen met DigiD. Voor bedrijven met eHerkenning
  • Als u al vooroverleg heeft gehad of u wilt zonder vooroverleg een officiële aanvraag indienen, selecteer dan in het omgevingsloket 'Indienen'
  • U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van het omgevingsloket

Vergunningvrij bouwen

Kosten