Asfaltonderhoud wegen en paden

De komende maanden wordt onderhoud uitgevoerd op verschillende asfaltwegen en paden in de gemeente.

  • De Potakkerweg wordt begin juli ingericht tot fietsstraat. Hiervoor wordt bebording aangebracht en wordt de verharding voorzien van een rode splitlaag. Verder wordt de weg voorzien van extra openbare verlichting. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer en wordt het verkeer naar en van de sportparken omgeleid via de Steegstraat, Broekstraat en Potakkerweg.
  • Op de Landbouwstraat (het gedeelte vanaf Beliënberkdijk tot Goord Verbernedijk) is nieuw asfalt en een wapening aangebracht en zijn aan één zijde van de weg de grastegels vervangen door bermverharding van gestort beton, hierbij is de weg afgesloten voor al het verkeer. In de uithardingsperiode van het beton t/m 7 juni, is de weg voor motorvoertuigen alleen toegankelijk in één richting (van Beliënberkdijk richting Kanaaldijk). Aansluitend van 9 t/m 17 juni, worden de grastegels aan de andere zijde van de weg vervangen door gestort beton en is de weg volledig afgesloten. Ook dan is tijdens de uithardingsperiode van dit beton t/m 26 juni, de weg voor motorvoertuigen alleen toegankelijk in één richting (van Beliënberkdijk richting Kanaaldijk). Direct aanwonenden worden geïnformeerd door de aannemer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.