Centrumvisie Someren

Nieuws van de centrumregisseurs

Lees hier een korte update van de centrumregisseurs van Seinpost/Kragten over de centrumplannen.

Updates

Online bijeenkomsten Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor ondernemers

De info-avond op 29 september voor ondernemers in Hotel Centraal kon door de nieuwe maatregelen rondom het corona-virus niet doorgaan. Wel organiseren we 2 online info-avonden voor de ondernemers uit Someren. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren we het Bedrijveninvesteringsplan (BIZ-plan). Samen met de werkgroep Ondernemersfonds gaan we graag het gesprek met de ondernemers hierover aan.

De ondernemers worden hierover zo snel mogeljik geïnformeerd. Meer achtergrondinformatie staat in de eerder verzonden brief met daarbij een informatiefolder.

Tijdens de avonden komt verder aan bod:

 • belang van samenwerken
 • wat is een ondernemersfonds?
 • waarom keuze voor een BIZ?
 • hoe werkt een BIZ?
 • op welke activiteiten zal de BIZ zich richten (menukaart)?
 • gebiedsafbakening
 • heffingsplichtigen en contributie
 • de begroting
 • wat doet de gemeente?
 • verdere stappen om tot een BIZ te komen
 • draagvlakpeiling onder aanwezigen

Opgeven kan via centrumplansomeren@seinpost.com

7 juli: dorpsconferenties

Op 7 juli presenteerden we een interactieve en coronaproof dorpsconferentie in De Ruchte. De jongeren van Someren hadden ’s middags de primeur. ’s Avonds volgden de ondernemers en inwoners. Allereerst werd teruggegrepen op de vorige bijeenkomst in maart. Even checken wat we toen hebben opgehaald. Het volgende werd duidelijk:

 • een compact centrum is echt nodig;
 • het Wilhelminaplein heeft een kwaliteitsimpuls nodig, en;
 • er moet vooral méér worden samengewerkt tussen winkels, eigenaren en gemeente.

Hiermee zijn we verder gegaan.

Tijdens de avond hebben we met elkaar gesproken over de propositie en de identiteit, het eigene van Someren. En hoe trends op het gebied van vergrijzing, toerisme en mobiliteit zullen doorwerken in Someren-centrum.

Afbeelding uit presentatie over identiteit Someren

De ontwerpideeën voor Postelstraat-Noord en het Wilhelminaplein werden goed ontvangen. Er waren stellingen waarbij de deelnemers live met hun smartphones konden reageren. Met Mentimeter (de app voor de smartphones) en voldoende onderlinge afstand was er veel interactie en hebben we veel bruikbare informatie en reacties opgehaald.

De Ruchte bedankt voor de uitstekende ondersteuning.

Kijk voor het verslag en de presentaties van deze bijeenkomsten bij 'Belangrijke documenten' onderaan deze pagina.

17 april 2020: Update van de centrumregisseurs

Nog net voordat bijeenkomsten niet langer mogelijk waren vanwege het coronavirus, hadden wij op 9 maart de dorpsconferentie voor inwoners in Someren. De opkomst was zeer behoorlijk en er werden goede discussies gevoerd. Onder andere werd de vraag gesteld hoe jongeren tegen de plannen aankijken, immers zij moeten straks verder met Someren-centrum. In de zaal zat toch vooral een ‘volwassen’ publiek. Wij beraden ons momenteel op de vraag hoe we jongeren gaan betrekken, dat zal in elk geval op een wijze gebeuren die vooral deze groep aanspreekt.

Dit is ook onderwerp van gesprek in de tweede kopgroepbijeenkomst, die we volgende week hebben gepland. We gaan aan de slag met alle input die we hebben opgehaald. Via een video-verbinding proberen we in deze tijd toch zoveel mogelijk besprekingen door te laten gaan. Dat geldt ook voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep die met het ondernemersfonds aan de slag gaat. Voordat we kiezen voor de juridische vorm, willen we eerst spreken over de wil tot samenwerken en de inhoudelijke punten die aangepakt zouden moeten worden. Pas als er een bereidheid tot samenwerken is, of wellicht een gevoel van noodzaak ontstaat (versterkt door deze barre tijd), heeft het zin om door te pakken.

Tot slot denken we na hoe we de tweede dorpsconferentie kunnen vormgeven. Met een grote groep samenkomen, kan dat straks weer (met inachtname van de anderhalve meter afstand tussen deelnemers) of is dat een te optimistische gedachte en moeten we een andere manier zoeken? We houden jullie op de hoogte.

9 maart 2020: reportage SIRIS over dorpsconferentie

Bekijk de reportage van de avond op 9 maart.

5 maart 2020: Wat vinden bezoekers van het centrum?

SIRIS vroeg aan bezoekers van het centrum wat ze ervan vinden in de reportage van 5 maart.

20 november 2019: startsein Centrumregisseurs

Bekijk hier het interview met de betrokken partijen tijdens de kick-off in november.

Waarom een centrumvisie?

Het centrum van Someren als sfeervol, levendig en vitaal dorpshart. Dát is het doel van de centrumvisie. Daarom zijn we in 2018 een nauwe samenwerking gestart met de Ondernemers Vereniging Someren (OVS) en andere partijen. Het resultaat hiervan was al direct zichtbaar. Zo plaatsten we sfeerverlichting en waren er vorig jaar extra activiteiten rond de kerstdagen, zoals de schaatsbaan. Uiteindelijk willen we een centrum waar het goed toeven is voor onze inwoners, ondernemers en recreanten.

Postelstraat centrum Someren

Hoe pakken we dit aan?

Samen met de OVS schakelden we in 2019 2 centrumregisseurs van de ervaren en deskundige bureaus Seinpost en Kragten in. Zij onderzoeken, in nauwe samenwerking met een kopgroep van actieve ondernemers uit het dorp, welke ingrepen in het centrum nodig zijn. Om dagelijkse boodschappen te doen, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten, waarbij horeca en een gezellig dorpsplein belangrijk zijn.

grafieken van bezoekfrequentie en verbijfsduur centrum Someren

De resultaten van dit onderzoek leidden tot een aantal denkrichtingen, die ze aan diverse partijen voorlegden. De denkrichtingen visualiseerden ze in stedenbouwkundige schetsen. In interactieve dorpsconferenties bekeken we samen de verschillende schetsen voor het centrum en kon iedereen zijn mening laten horen.

Dorpsconferentie voor ondernemers

De eerste dorpsconferentie voor ondernemers was op 2 maart. De opkomst was zeer hoog. Rond de 70 ondernemers deden actief mee in 4 deelsessies om de 3 denkrichtingen te verbeteren. Ook werkten ze een nieuwe denkrichting uit op de kaart van Someren. Duidelijk werd dat de ondernemers niet terugdeinzen voor een aantal vergaande ruimtelijke ingrepen om het centrum beter te laten functioneren!

Foto dorpsconferentie maart 2020

Dorpsconferentie voor inwoners

Een week later kregen ook de inwoners van Someren de kans om mee te denken over de 3 denkrichtingen. Dit leidde tot mooie discussies over hoe het centrum het beste kan functioneren, wie de toekomstige bezoeker is en wat de gevolgen van potentiële ingrepen zijn voor bijvoorbeeld de inwoners van het centrum.

Deze denkrichtingen zijn tijdens de dorpsconferenties behandeld

Denkrichting 1: Reageren

In deze denkrichting blijft de winkelstructuur zoals die nu is. Winkelpanden verdwijnen zonder het kernwinkelgebied te verkleinen. De Postelstraat verandert stapsgewijs (reageren op de verandering) in een dorpsstraat waar het gezellig wonen én winkelen is. Winkels die leeg staan/komen worden geschikt gemaakt voor wonen of een alternatieve functie. Het Wilhelminaplein wordt deels autoluw gemaakt ter versterking van de horeca en verblijfsfuncties. Ook worden het Postelplein en de Postelstraat kwalitatief verbeterd door meer en nieuwe groeninrichting met sfeervolle inrichtingselementen. De winkelclusterlocatie Sonnemans blijft ongewijzigd.

De bereikbaarheid van en het parkeren in de dorpskern is grotendeels gelijk aan de huidige situatie. Aanpassingen van rijrichting of het teniet doen van één-richtingsverkeer is mogelijk, evenals het verplaatsen van storende parkeerplaatsen.

Visuele weergave in kaart van denkrichting 1

Denkrichting 2: Anticiperen

De denkrichting Anticiperen betekent een actieve verkleining van het kernwinkelgebied, dat bestaat uit het noordelijk deel van de Postelstraat met het nieuwe Wilhelminaplein. Het winkelcluster Albert Heijn en Action ligt apart en versterken we met een winkelfront naar de parkeerplaats en nieuwbouw bovenwoningen. De Postelstraat ten zuiden van de Verdonckstraat wordt een dorpse woonstraat met een mogelijk horecapunt aan het te vergroenen Postelplein. Het noordelijke deel van de Postelstraat wordt winkelgebied met een nieuwe, gezellige winkelloper (autoluw). Het Wilhelminaplein herinrichten we tot een kleiner, sfeervol evenementenplein als ‘de huiskamer van Someren’. Nieuwbouw aan de noordzijde geeft ruimte aan ander soortige horeca met woonfuncties gericht op het Wilhelminaplein. De verbinding Laan ten Roode/Kanaalstraat/Speelheuvelstraat verleggen we achter het gemeentehuis en plein om waardoor er een autovrij plein ontstaat. Daaraan gekoppeld worden nieuwe parkeerterreinen ontwikkeld. Het Wilhelminaplein kleden we aan met groenbakken, waterpartijen, bomen en sfeervolle verlichting. Activiteiten als de markt, kermis, Kennedymars, ‘Winterdroom’, e.a. vinden hier hun vaste stek.

De locatie Sonnemans blijft zoals die is.

 

Visuele weergave in kaart van denkrichting 2

Denkrichting 3: Transformeren

De kracht van denkrichting 3 is dat het uitgaat van bundeling van bestaande krachten, die al in Someren aanwezig zijn. Versterk het kernwinkelgebied door de supermarkten en overige winkels op de locatie Sonnemans, te verplaatsen door ze toe te voegen aan het hoofdwinkelgebied (het centrale deel van de Postelstraat). Zo krijg je een aantrekkelijke en krachtige winkelstraat met vergroening en verbinding tussen alle grote ‘trekkers’ van Someren. Er worden zo geen winkels toegevoegd, alleen verplaatst. Daarmee ontstaat een grote aantrekkingskracht van maar liefst vier supermarkten met daartussen ruimte voor speciaalzaken en andere winkels. Deze mix is belangrijk omdat onderzoeken laten zien dat een groot deel van supermarktbezoekers ook één of meerdere speciaalzaken bezoekt, als deze tenminste dichtbij en zichtbaar zijn.

Het zuidelijk deel van de Postelstraat verandert volledig in dit scenario tussen de Molenstraat en het Postelplein. Tussen Postelpark en Postelstraat komt een nieuwbouwcomplex dat ruimte biedt aan de winkels vanuit de locatie Sonnemans of uit de gebieden die nu net buiten het centrum (Kernwinkelgebied) liggen zoals Floreffestraat, Speelheuvelstraat, Ter Hofstadlaan met daarboven aantrekkelijke woningen. Tussen dit nieuwbouwcomplex en Albert Heijn wordt het parkeerterrein Postelpark doorgetrokken.

Het zuidelijke uiteinde Postelplein krijgt een zeer groene uitstraling met extra ruimte om te parkeren. Albert Heijn wordt gekoppeld aan deze ‘parkeertuin’ met een winkelentree met bovenwoningen.

Het Wilhelminaplein transformeren we naar een gezellig evenementenplein, met horeca en terrassen, geschikt voor de markt, kermis en andere activiteiten. Het is hét gezellige verblijf- en ontmoetingsplein van Someren, een groen en aantrekkelijk plein. Deze ambitieuze denkrichting is een visie voor de lange termijn waarbij de herontwikkeling van het Wilhelminaterrein als stap één kan worden ontwikkeld. Op de locatie Sonnemans komt woningbouw.

Visuele weergave in kaart van denkrichting 3

De denkrichtingen hebben de volgende doelen gemeen:

 • minder winkels en vloeroppervlak;
 • meer sfeer en kwaliteit door vergroenen en verbinden;
 • genoeg parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid;
 • versterken van de pleinfunctie van het Wilhelminaplein.

De volgende stap

De centrumregisseurs verwerkten alle opmerkingen uit de dorpsconferenties in een denkrichting. Tijdens de dorpsconferenties op 7 juli legden de regisseurs de denkrichting weer voor aan de ondernemers en inwoners van Someren en ons als gemeente om dit aan te scherpen. De bijeenkomsten zijn goed bezocht en de input was heel waardevol.

Schets van het Wilhelminaplein en de Postelstraat

Na de zomervakantie volgt er nog een apart traject om ook schooljeugd te betrekken hierin. Een vitaal centrum maken we immers samen.

Hoe kan ik meedoen?

Onderaan deze pagina vindt u alle belangrijke documenten over de ontwikkelingen rondom het centrum tot nu toe. Heeft u vragen of opmerkingen hierover, dan kunt u contact opnemen met de centrumregisseurs via centrumplansomeren@seinpost.com

Verder nemen de regisseurs Jan-Willem Speetjens (Seinpost) en Peter Geerts (Kragten) zo snel mogelijk intrek in het oude postkantoor aan het Wilhelminaplein. U kunt dan binnen lopen met vragen en opmerkingen over de centrumvisie. Ook houden ze dan alle besprekingen en vergaderingen rondom het centrumplan hier.

Wanneer dit gaat gebeuren, is door de coronacrisis op dit moment niet duidelijk. We houden u op de hoogte.

Wanneer klaar?

De upgrade van het centrum is voor de gemeente Someren een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Hiervoor is eerst een duidelijke visie nodig met de centrale vraag: “Welk dorp wil je over 15 jaar zijn met welke identiteit?” De uitwerking van de visie kent op dit moment nog geen vastgestelde einddatum. De visie en een bijbehorend uitvoeringsprogramma zien we als fundament voor dit langdurend proces.

Afbeelding stappenplan en stand van zaken

Oorspronkelijk was de planning om dit vóór de zomer klaar hebben. Zodat we dit in het najaar 2020 voor kunnen leggen aan de gemeenteraad. Door de coronacrisis loopt het traject vertraging op. Een nieuwe planning volgt zo snel mogelijk.

Wat gebeurt er met de centrumvisie?

Na vaststelling van de visie door de raad gaan we werken aan een stapsgewijze realisatie. Hiervoor zullen alle stakeholders, eigenaren en aangesloten partijen aan moeten sluiten en bereidheid moeten tonen. De centrumregisseurs stellen hiervoor een stappenplan op, met een rolverdeling tussen betrokken partijen en een begroting. Ondertussen blijft de visie in beweging. We blijven hierbij goed luisteren naar Somerenaren, zowel ondernemers als inwoners.

Leden kopgroep

De kopgroep komt regelmatig bij elkaar om de voortgang van het centrumplan te bespreken.

Deze groep bestaat onder meer uit:

 • Jan-Willem Speetjens, centrumregisseur Seinpost Adviesbureau, j.w.speetjens@seinpost.com, tel. 088 210 02 00
 • Peter Geerts, centrumregisseur Adviesbureau Kragten, pge@kragten.nl, tel. 088 33 66 333
 • Frank Driessen, frank@bakkerijvandemortel.nl, tel. 0493 491 590
 • Tim Rijper, General Manager Theater en Cultuurcentrum de Ruchte, manager@deruchte.nl, tel.0493 441 144
 • Wout van Vlerken, Electro world Someren, wout@woutvanvlerken.nl, tel. 0493 539 405
 • Marcel van Doorn, marcelvandoorn@live.nl
 • Rudi van Hoof, rudi.van.hoof@rabobank.nl
 • Henk van de Goor, henkvdgoor@gmail.com, tel. 06-46151037 
 • Ronald van den Heuvel, beleidsadviseur gemeente Someren, r.vandenheuvel@someren.nl, tel. 0493 494 888
 • Gerard Lomans, beleidsadviseur gemeente Someren, g.lomans@someren.nl, tel. 0493 494 888