Herinrichting Dorpsstraat

Kappen bomen

In week 36 (week van 5 september) start de firma van Vijfeijken met het kappen van de bomen aan de zijde met de even huisnummers. Ook enkele bomen aan de oneven huisnummerzijde worden gekapt, echter deze worden (waar mogelijk) vervangen door nieuwe bomen. De bomen aan de even huisnummerzijde worden niet herplant.

Start werkzaamheden

Op maandag 12 september start de aannemer van Horssen Wegenbouw uit Asten met opbreek werkzaamheden. Dit gebeurt in zes fasen, gestart wordt aan de zijde van de Dorpsweg (gemeentehuis) richting de Keizerstraat. Iedere fase neemt circa zes tot acht weken in beslag.

Vernieuwing hoofdleiding Brabant Water

Nadat de aannemer zijn opbreekwerkzaamheden, per fase, heeft voltooid, vernieuwt Brabant Water de hoofdleiding. Hiervan ondervinden de aanwonenden op enig moment hinder. Brabant Water communiceert hierover met de aanwonenden. Aansluitend gaat de aannemer alle (riool-) huisaansluitingen vervangen en de Dorpsstraat voorzien van nieuwe trottoirs en een rijbaan van betonstraatklinkers.

Vervangen (riool-) huisaansluitingen

Voor het vervangen van de huisaansluitingen moet er op diverse locaties in de tuin gegraven worden (aan de oneven huisnummerzijde), de aannemer stemt dit voorafgaande aan de werkzaamheden met de aanwonenden af.

Sanering zinkassen

Op een tweetal locaties in de Dorpsstraat is de ondergrond verontreinigt. Dit is veroorzaakt door het toepassen van zinkassen in het verleden. Deze locaties worden tijdens de werkzaamheden gesaneerd.

De werkzaamheden in de Dorpsstraat duren naar verwachting tot medio april 2017, gedurende deze periode is de Dorpsstraat afgesloten voor doorgaande verkeer.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0493) 494 888.