Reconstructie Hugterweg

Gemeente Someren en gemeente Cranendonck hebben in de periode oktober – december 2020 gezamenlijk groot onderhoud uitgevoerd aan de Hugterweg, Hugten en Koenraadtweg. Aansluitend gaan we in 2021 nog de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • aanbrengen fietspadverlichting
  • versterken van de laanstructuur volgens het groenontwerp (pdf, 925 kB) 

Uitleg groenontwerp

Het groenontwerp is gericht op het versterken van de bestaande laanstructuur. De Hugterweg is een verbindingsweg die verschillende dorpskernen met elkaar verbindt. Bomenrijen zorgen er voor dat deze verbindingswegen een natuurlijke ontsluiting vormen. Daarnaast leveren (laan)bomen veel positieve effecten op voor onze leefomgeving en dragen ze bij aan het klimaatbestendiger maken van onze gemeente. In het groenontwerp maken we onderscheid tussen:

  • bomen die blijven: uitgangspunt is om goede, gezonde bomen te laten staan. Het overgrote deel van de aanwezige bomen langs de Hugterweg is gezond
  • te kappen bomen: uit onderzoek blijkt dat 20 bomen niet meer gezond zijn en geen lange levensverwachting meer hebben. Deze bomen worden gekapt.
  • nieuw aan te planten bomen: op locaties met voldoende bovengrondse en ondergrondse ruimte gaan we nieuwe bomen aanplanten. Deze ruimte hebben we gevonden aan de zuidzijde van de Hugterweg tussen huisnummer 7 en 13. We planten twee boomsoorten aan:
    • Lindes (Fraxinus pennsylvanica ‘Zundert’): 16 stuks
    • Essen (Tilia cordata): 14 stuks

We willen in de 1e helft van 2021 voorbereidende werkzaamheden uitvoeren zoals het kappen van bomen en het aanbrengen van grondverbetering. In de 2e helft van de 2021 volgt dan de aanplant van de bomen. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het project Reconstructie Hugterweg? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een mail sturen naar gemeente@someren.nl met als onderwerp: ‘Reconstructie Hugterweg’.