Reconstructie Hugterweg

Gemeente Someren en gemeente Cranendonck gaan gezamenlijk groot onderhoud uitvoeren aan de Hugterweg, Hugten en Koenraadtweg. In samenspraak met aanwonenden en overige belanghebbenden wordt momenteel een ontwerptraject doorlopen. Uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in de tweede helft van 2020.

Ontwerptekeningen