Reconstructie Kerkendijk noord

Nadat in 2016 groot onderhoud is uitgevoerd aan het zuidelijk gedeelte van de Kerkendijk, volgt in 2018/2019 het noordelijke deel (gedeelte rotonde Loovebaan tot aan komgrens Someren-Heide). Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan de Kerkendijk binnen de bebouwde kom van Someren-Heide.

Nieuwsbrief

   Presentatie informatiebijeenkomst 

   Presentatietekeningen

   Uitvoering

   • Tot medio november 2018 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Kerkendijk in Someren. Er wordt gewerkt van de rotonde Loovebaan tot aan de kruising met de Kraaiendijk. De werkzaamheden bestaan in 2018 hoofdzakelijk uit het opnieuw aanleggen van de rijbaan in combinatie met onderhoudswerkzaamheden binnen de bebouwde kom van Someren-Heide.
   • Maart 2019 staat de aanleg van een betonnen fietspad buiten de bebouwde kom op de planning. Weggebruikers worden vriendelijk verzocht om gedurende de werkzaamheden  gebruik te maken van de daarvoor ingestelde omleiding. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer loopt via de Hooghoefweg, Boerenkamplaan en de Nieuwendijk.

   Meer informatie via BouwApp

   Meer informatie over het project is terug te vinden via de BouwApp. De app ‘de BouwApp’ is gratis verkrijgbaar in de Apple App Store of Google Play. Onder de projectnaam ‘Rehabilitatie Kerkendijk Noord’ wordt u met updates op de hoogte gehouden over de werkzaamheden.