Reconstructie Kerkendijk noord

In 2016 is groot onderhoud uitgevoerd aan het zuidelijk gedeelte van de Kerkendijk. In 2018 en 2019 volgt het noordelijke deel (gedeelte rotonde Loovebaan tot aan komgrens Someren-Heide). Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan de Kerkendijk binnen de bebouwde kom van Someren-Heide.

Nieuwsbrief

   Presentatie informatiebijeenkomst 

   Presentatietekeningen

   Uitvoering

   • In de tweede helft van 2018 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de rijbaan van de Kerkendijk in Someren. Er is gewerkt van de rotonde Loovebaan tot aan de kruising met de Kraaiendijk in Someren-Heide.
   • In maart 2019 is gestart met de aanleg van een betonnen fietspad buiten de bebouwde kom. Fietsers worden vriendelijk verzocht om gedurende deze werkzaamheden gebruik te maken van de daarvoor ingestelde omleiding. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio juni afgerond. In het najaar van 2019 volgt dan nog de aanplant van nieuwe bomen.

   Meer informatie via BouwApp

   Meer informatie over het project is terug te vinden via de BouwApp. De app ‘de BouwApp’ is gratis verkrijgbaar in de Apple App Store of Google Play. Onder de projectnaam ‘Rehabilitatie Kerkendijk Noord’ wordt u met updates op de hoogte gehouden over de werkzaamheden.