Reconstructie Kerkendijk noord

Nadat in 2016 groot onderhoud is uitgevoerd aan het zuidelijk gedeelte van de Kerkendijk, volgt in 2018/2019 het noordelijke deel (gedeelte rotonde Loovebaan tot aan komgrens Someren-Heide). Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan de Kerkendijk binnen de bebouwde kom van Someren-Heide.

Nieuwsbrief

      Presentatietekeningen

      Op de presentatietekeningen zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de grondverwerving nog niet verwerkt.