Reconstructie Lieropsedijk

We gaan vanaf maandag 20 september 2021 werkzaamheden verrichten aan de Lieropsedijk. Het projectgebied omvat de rijbaan en het fietspad van de Lieropsedijk, gedeelte Provincialeweg – Loovebaan. Medio november 2021 zijn de werkzaamheden klaar.

Ontwerp

We streven het volgende eindbeeld van de Lieropsedijk na:

  • een geheel nieuwe verhardingsconstructie voor de rijbaan Lieropsedijk met een asfaltbreedte van 6 meter
  • een maximumsnelheid van 60 km/uur (markering en bebording)
  • het handhaven van de bomen en het aanbrengen van bloemmengsel in de bermen
  • een geheel nieuw fietspad met een asfaltbreedte van 3,02 meter
  • het aanbrengen van fietspadverlichting
  • een gedeeltelijk nieuwe verhardingsconstructie voor de rotonde Lieropsedijk – Provincialeweg, aansluiting Lieropsedijk – Donksedreef en aansluiting Lieropsedijk – Loovebaan.

In samenspraak met aanwonenden en overige belanghebbenden heeft dit geresulteerd in het volgende ontwerp:

De werkzaamheden aan de rotonde Provincialeweg voeren we vooralsnog niet uit. We gaan deze werkzaamheden op een later moment combineren met overige werkzaamheden aan de Provincialeweg. 

Uitvoering

Aannemer KWS Infra te Eindhoven voert de werkzaamheden uit. Ze starten op maandag 20 september 2021 en duren ongeveer 8 weken. Een relatief kort tijdsbestek om de eventuele overlast voor de omgeving en de weggebruiker tot een minimum te beperken. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden kunt u enig ongemak ondervinden. Zo is de Lieropsedijk tussen Provincialeweg en Loovebaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsverkeer wordt omgeleid via Slievenstraat en gemotoriseerd verkeer via de Loovebaan, Hooghoefweg en Burgemeester Roelslaan. Aanwonenden ontvangen persoonlijk bericht over de bereikbaarheid van hun percelen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het project Reconstructie Lieropsedijk? Stuur dan een mail naar gemeente@someren.nl met als onderwerp: ‘Reconstructie Lieropsedijk’.