Reconstructie Lieropsedijk

Gemeente Someren gaat vanaf medio september 2021 werkzaamheden verrichten aan de Lieropsedijk. Het projectgebied omvat de rijbaan en het fietspad van de Lieropsedijk, gedeelte Provincialeweg – Loovebaan.

Ontwerp

We streven het volgende eindbeeld van de Lieropsedijk na:

  • een geheel nieuwe verhardingsconstructie voor de rijbaan Lieropsedijk met een asfaltbreedte van 6 meter
  • een maximumsnelheid van 60 km/uur (markering en bebording)
  • het handhaven van de bomen en het aanbrengen van bloemmengsel in de bermen
  • een geheel nieuw fietspad met een asfaltbreedte van 3,02 meter
  • het aanbrengen van fietspadverlichting
  • een gedeeltelijk nieuwe verhardingsconstructie voor de rotonde Lieropsedijk – Provincialeweg, aansluiting Lieropsedijk – Donksedreef en aansluiting Lieropsedijk – Loovebaan.

In samenspraak met aanwonenden en overige belanghebbenden heeft dit geresulteerd in het volgende ontwerp:

Uitvoering

De werkzaamheden starten naar verwachting medio september 2021 en duren ca. 7 weken. Een relatief kort tijdsbestek om de eventuele overlast voor de omgeving en de weggebruiker tot een minimum te beperken. Nadere informatie over planning, fasering en bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen volgen binnenkort zodra we definitief een aannemer hebben gecontracteerd. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het project Reconstructie Lieropsedijk? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een mail sturen naar gemeente@someren.nl met als onderwerp: ‘Reconstructie Lieropsedijk’.