Reconstructie Lieropsedijk

Gemeente Someren gaat in 2021 werkzaamheden verrichten aan de Lieropsedijk. Het projectgebied omvat de rijbaan en het fietspad van de Lieropsedijk, gedeelte Provincialeweg – Loovebaan.

Schetsontwerp

We streven het volgende eindbeeld van de Lieropsedijk na:

 • een geheel nieuwe verhardingsconstructie voor de rijbaan Lieropsedijk met een asfaltbreedte van 6 meter
 • een maximumsnelheid van 60 km/uur (markering en bebording)
 • het handhaven van de bomen, waar mogelijk versterken we de laanstructuur
 • een geheel nieuw fietspad met een asfaltbreedte van 3,02 meter
 • het aanbrengen van fietspadverlichting
 • een gedeeltelijk nieuwe verhardingsconstructie voor de rotonde Lieropsedijk – Provincialeweg, aansluiting Lieropsedijk – Donksedreef en aansluiting Lieropsedijk – Loovebaan.

Bovenstaande activiteiten hebben we verwerkt in een schetsontwerp en voorgelegd aan aanwonenden en overige belanghebbenden.

Voorlopig ontwerp

Op basis van reacties op het schetsontwerp en (voorlopige) resultaten van reeds uitgevoerde onderzoeken, is het schetsontwerp aangepast en geoptimaliseerd tot een voorlopig ontwerp.

Planning

We streven ernaar de werkzaamheden in de 2e helft van 2021 te gaan uitvoeren. Tot die tijd gaan we samen met aanwonenden en overige belanghebbenden de volgende processtappen doorlopen:

 • uitvoeren benodigde onderzoeken
 • opstellen schetsontwerp
 • opstellen voorlopig ontwerp
 • opstellen definitief ontwerp
 • opstellen contractdocumenten
 • contracteren aannemer

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het project Reconstructie Lieropsedijk? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een mail sturen naar gemeente@someren.nl met als onderwerp: ‘Reconstructie Lieropsedijk’.