Reconstructie Lieropsedijk

Gemeente Someren gaat in 2021 werkzaamheden verrichten aan de Lieropsedijk. Het projectgebied omvat de rijbaan en het fietspad van de Lieropsedijk, gedeelte Provincialeweg – Loovebaan. 

Schetsontwerp

We streven het volgende eindbeeld van de Lieropsedijk na: 

 • een geheel nieuwe verhardingsconstructie voor de rijbaan Lieropsedijk met een asfaltbreedte van 6 meter 
 • een maximumsnelheid van 60 km/uur (markering en bebording)
 • het handhaven van de bomen, waar mogelijk versterken we de laanstructuur 
 • een geheel nieuw fietspad met een asfaltbreedte van 3,02 meter
 • het aanbrengen van fietspadverlichting
 • een gedeeltelijk nieuwe verhardingsconstructie voor de rotonde Lieropsedijk – Provincialeweg, aansluiting Lieropsedijk – Donksedreef en aansluiting Lieropsedijk – Loovebaan.

Bovenstaande activiteiten hebben we verwerkt in een schetsontwerp (pdf, 868 kB) .

Planning

We willen de werkzaamheden in de 2e helft van 2021 te gaan uitvoeren. Tot die tijd gaan we samen met aanwonenden en overige belanghebbenden de volgende processtappen doorlopen:

 • uitvoeren benodigde onderzoeken
 • opstellen schetsontwerp
 • opstellen voorlopig ontwerp
 • opstellen definitief ontwerp
 • opstellen contractdocumenten 
 • contracteren aannemer

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het project Reconstructie Lieropsedijk? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een mail sturen naar gemeente@someren.nl met als onderwerp: ‘Reconstructie Lieropsedijk’.