Reconstructie Nieuwendijk

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nieuwendijk, gedeelte Kerkendijk – Beliënberkdijk. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan de Nieuwendijk, gedeelte Beliënberkdijk – komgrens Someren-Eind.

Nieuwsbrief

Ontwerptekeningen

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het opnieuw aanleggen van de rijbaan. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden op de Nieuwendijk, gedeelte Beliënberkdijk – komgrens Someren-Eind. 

Planning en fasering

De werkzaamheden aan de Nieuwendijk worden in opdracht van gemeente Someren uitgevoerd door de aannemer KWS. De werkzaamheden starten op maandag 9 maart aanstaande en zijn naar verwachting op 1 mei gereed. De werkzaamheden worden in fasering uitgevoerd.

  • Fase 1: Gedeelte tussen Kerkendijk en Groeneweg - maandag 9 maart t/m maandag 30 maart
  • Fase 2: Gedeelte tussen Groeneweg en Beliënberkdijk - maandag 30 maart t/m vrijdag 10 april
  • Fase 3: Gedeelte tussen Beliënberkdijk en Vaartdijk - vrijdag 10 april - vrijdag 17 april

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Gedurende de werkzaamheden is de Nieuwendijk (buiten bebouwde kom) afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid via de route Kerkendijk – Hoofhoefweg – Boerenkamplaan. Het fietspad langs de Nieuwendijk blijft te allen tijde beschikbaar voor (doorgaand) fietsverkeer. Aanwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun percelen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.