Reconstructie Nieuwendijk

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nieuwendijk, gedeelte Kerkendijk – Beliënberkdijk. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan de Nieuwendijk, gedeelte Beliënberkdijk – komgrens Someren-Eind.

Nieuwsbrief

Ontwerptekeningen

Uitvoering

  • In de periode maart - april 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd
  • Voorbereidende werkzaamheden:
    • vervangen/verleggen waterleiding door Brabant Water
    • dunnen bomenrijen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.