Planschade

  • Planschade is waardevermindering van onroerende zaken of inkomensschade die ontstaat na het wijzigen van ruimtelijke plannen van de gemeente, bijvoorbeeld bij een nieuw bestemmingsplan
  • Soms kunt u van de gemeente een tegemoetkoming in deze schade ontvangen
  • Het gaat dan om een tegemoetkoming en niet om de volledige vergoeding van de schade
  • Indienen met het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade  (pdf, 103 kB) 

Kosten

  • De kosten voor het indienen van de aanvraag zijn € 300,-
  • Dit bedrag ontvangt u alleen terug na toekenning of gedeeltelijke toekenning van het verzoek

Bekijk ook