Reconstructie Steemertseweg

Werkzaamheden van 12 april tot en met 3 augustus 2021

De Steemertseweg, van Laan ten Boomen tot aan de Groenebeemdweg, wordt gereconstrueerd. Dit wil zeggen dat de hele weg wordt vernieuwd. Gelijktijdig gaan Brabant Water en Enexis de kabels en leidingen vervangen bij deze weg. De nieuwe voedingskabels voor de netverzwaring komen tot voorbij de Kruising Somerenseweg/Kromvenstraat te liggen.

Deze kabels zijn noodzakelijk voor het zonnepark in Lungendonk en het toenemende verbruik van energie. De Steemertseweg is gedurende de gehele periode voor alle verkeer afgesloten. Er komen omleidingsroutes via de Hogeweg en Laan ten Boomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.