Rioolaansluiting

  • De gemeente verzorgt het aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel
  • Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente
  • Bij de aanvraag moet u beschikken over een duidelijke tekening waarop het aansluitpunt is aangegeven
  • Een aansluiting die aan de standaard voorwaarden voldoet kost € 1.047,18
  • Voorwaarden die gelden staan in de Verordening rioolaansluitrecht

Formulier voor bedrijven

Kleurstelling riolering

  • Er zijn diverse soorten rioolstelsels
  • Elk stelsel heeft zijn eigen voorwaarden en kleurstelling
  • Perceelsaansluitingen vuilwater: grijze buis en grijze ontstoppingsput met grijze deksel
  • Perceelsaansluitingen hemelwater: groene buis en grijze ontstoppingsput met grijze deksel (bij hemelwaterriolen zijn in het verleden ook bruine buizen en deksels toegepast)
  • Let op! De kleurstelling van de riolering in de gemeente Someren wijkt af van de landelijke richtlijnen