Slopen

 • Meestal volstaat een sloopmelding
 • Voor slopen bij monumenten of binnen een beschermd dorpsgezicht hebt u een omgevingsvergunning nodig
 • Een sloopmelding doet u minimaal 4 weken voor aanvang van het werk
 • Een sloopmelding is gratis
 • Online regelen met DigiD. Voor bedrijven met eHerkenning

Sloopmelding verplicht

 • Bij een (geschatte) hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval van 10m³ of meer (onder de 10m³ is meldingsvrij)
 • Als u tijdens de werkzaamheden asbest verwijdert, sloopt of demonteert. In de meeste gevallen schakelt u hiervoor een gecertificeerd bedrijf in

Uitzondering particulieren

 • Particulieren mogen maximaal 35 m² asbesthoudend materiaal op hun eigen perceel zelf verwijderen zonder sloopmelding
 • Dit geldt alleen voor geschroefde, asbesthoudende platen (geen dakleien) en asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking
 • Twijfelt u over deze uitzondering? Neem dan contact op met de gemeente

Mobiel puinbreken

 • Wilt u een mobiele puinbreker gebruiken? Dan moet u een melding doen bij de gemeente
 • U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint. Tenminste 2 werkdagen voordat u werkelijk met puinbreken begint moet u de definitieve startdatum aan de gemeente doorgeven
 • Heeft u een meldingsformulier nodig, neem dan contact op via (0493) 494 888
 • Voor mobiele puinbrekers gelden de regels in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval