De Sloopbank

De Sloopbank is een soort ‘marktplaats’, waar vraag en aanbod van sloopmeters bij elkaar worden gebracht. De gemeente beheert de administratie en zorgt voor het overzicht.

Zo werkt de sloopbank

Wil je een gebouw slopen?

  • Meld dit bij de gemeente en jouw sloopmeters worden, samen met je contactgegevens, geregistreerd op een lijst in de Sloopbank
  • Iemand die extra meters wil bouwen, kan deze inzien en contact met jou opnemen om die meters te kopen
  • Jullie bepalen onderling de prijs en het moment van overdracht
  • In overleg met de gemeente stel je ondertussen een nieuw bestemmingsplan op zodat de gesloopte gebouwen niet opnieuw worden opgetrokken
  • Op het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de meters daadwerkelijk worden ingezet bij de koper
  • Je sluit samen met de koper een overeenkomst en stuurt deze naar de gemeente. De gemeente zorgt voor het actueel houden van de Sloopbank
  • Let op: U komt alleen in aanmerking voor de sloopbank als u bereid bent ook uw (agrarische) bestemming te wijzigen naar een reguliere woonbestemming. Indien u sloopt en uw agrarische bestemming wilt behouden, komt u wel in aanmerking voor de sloopsubsidie (mits het budget daarvoor nog toereikend is), niet de sloopbank. In deze gevallen kunnen wij namelijk niet planologisch regelen dat er in de toekomst opnieuw stallen worden opgetrokken op uw locatie.

Wil je bijbouwen?

  • Informeer naar het actuele aanbod van sloopmeters bij de gemeente.

Gebruik maken van de gemeentelijke Sloopbank

  • Wil je meters aanbieden voor de Sloopbank of ben je juist op zoek naar sloopmeters? Vul het digitale formulier in

Meer informatie