Slopen

  • Meestal volstaat een sloopmelding
  • Voor slopen bij monumenten of binnen een beschermd dorpsgezicht hebt u een omgevingsvergunning nodig
  • Een sloopmelding doet u minimaal 4 weken voor aanvang van het werk
  • Een sloopmelding is gratis
  • Online regelen met DigiD. Voor bedrijven met eHerkenning

Sloopmelding verplicht

  • Bij een (geschatte) hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval van 10m³ of meer (onder de 10m³ is meldingsvrij)
  • Als u tijdens de werkzaamheden asbest verwijdert, sloopt of demonteert. In de meeste gevallen schakelt u hiervoor een gecertificeerd bedrijf in

Uitzondering particulieren

  • Particulieren mogen maximaal 35 m² asbesthoudend materiaal op hun eigen perceel zelf verwijderen zonder sloopmelding
  • Dit geldt alleen voor geschroefde, asbesthoudende platen (geen dakleien) en asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking
  • Twijfelt u over deze uitzondering? Neem dan contact op met de gemeente