Welstand

Vooroverleg

Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de welstandscriteria, kunt u een vooroverleg aanvragen via omgevingsloket.

Kosten

Negatieve beoordeling

  • U krijgt de gelegenheid het plan aan te passen of voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Deze commissie brengt advies uit aan het college van B&W over bouwplannen