Welstand

Vooroverleg

  • Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de welstandscriteria, kunt u een vooroverleg aanvragen via omgevingsloket
  • Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen, en de aanvraag verloopt sneller
  • Voor de aanvraag van het vooroverleg hebt u informatie over de planlocatie inclusief relevante bijlagen nodig

Kosten

Negatieve beoordeling

  • U krijgt de gelegenheid het plan aan te passen of voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Deze commissie brengt advies uit aan het college van B&W over bouwplannen