Aansprakelijkstelling

Heeft u schade geleden en vindt u dat de schuld hiervoor ligt bij de gemeente Someren? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkstelling per brief

Dit doet u door een brief te schrijven aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren. Hierin schrijft u dat u de gemeente aansprakelijk stelt voor de door u geleden schade. De brief moet zijn gedateerd en ondertekend. Zet ook de volgende informatie in uw brief:

 • aard en omvang van uw schade
 • oorzaak van uw schade
 • uw NAW-gegevens
 • een offerte, factuur van de herstelkosten of andere informatie waarmee u de omvang van uw schade aantoont
 • eventuele foto’s van uw schade en/of de situatie ter verduidelijking

Procedure

 • U krijgt een schriftelijke bevestiging dat wij uw aansprakelijkstelling hebben ontvangen
 • Een claim wordt doorgaans binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld, behalve als er sprake is van meer dan € 2500,- aan materiele schade of indien er sprake is van letselschade. Dan wordt de claim doorgestuurd naar onze aansprakelijkheidsverzekeraar en krijgt u hiervan bericht  
 • Wij nemen contact met u op als de behandeling van uw aansprakelijkstelling langer duurt dan 6 weken
 • Wij nemen ook contact op als we onvoldoende informatie hebben om tot een goede juridische afweging te komen. Wij vragen u dan deze alsnog te overleggen.

Uitkomst aansprakelijkstelling

 • De uitkomst van uw aansprakelijkstelling wordt altijd schriftelijk aan u medegedeeld
 • De aansprakelijkstelling wordt of erkend of afgewezen
 • Het erkennen van de aansprakelijkheid wordt meestal gevolgd door vergoeding van de schade, mits deze voldoende is onderbouwd en aangetoond
 • Bij een afwijzing wordt in beginsel geen schadevergoeding toegekend

Beroep

Als u het niet eens bent met de uitkomst over uw aansprakelijkstelling kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Oost Brabant, sector civiel.

Schade geleden door de gemeente

 • Als burgers schade toebrengen aan gemeente-eigendom(men) dan kan de gemeente de schade verhalen op de burger
 • Wij stellen u dan schriftelijk aansprakelijk onder vermelding van (de aard en omvang van) de schade
 • De factuur van de herstelkosten wordt bijgevoegd