Aansprakelijkstelling

Heeft u schade geleden en vindt u dat de schuld hiervoor ligt bij de gemeente Someren? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkstelling per brief

Dit doet u door een brief te schrijven aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren. Hierin schrijft u dat u de gemeente aansprakelijk stelt voor de door u geleden schade. OP de brief staat een datum en is ondertekend. Zet ook de volgende informatie in uw brief:

 • aard en omvang van uw schade
 • oorzaak van uw schade
 • uw NAW-gegevens
 • Een offerte, rekening van de herstelkosten of andere informatie waarmee u de omvang van uw schade aantoont
 • Eventuele foto’s van uw schade en/of de situatie ter verduidelijking

Procedure

 • U krijgt een schriftelijke bevestiging dat wij uw aansprakelijkstelling hebben ontvangen
 • De gemeente behandelt een aansprakelijkstelling binnen 6 weken na het ontvangen van uw verzoek. Als het zaakschadebedrag hoger is dan €2.500,-, uw vermogensschade hoger is dan €12.500,- of als u vraagt om letselschade te vergoeden dan stuurt de gemeente uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente. In dat geval duurt de afhandeling langer dan 6 weken. Hiervan krijgt u bericht
 • Wij nemen ook contact met u op als wij onvoldoende informatie hebben om uw aansprakelijkstelling te behandelen 

Uitkomst aansprakelijkstelling

 • De uitkomst van uw aansprakelijkstelling wordt altijd schriftelijk of via de Berichtenbox van MijnOverheid aan u medegedeeld
 • De aansprakelijkstelling wordt of erkend of afgewezen
 • Het erkennen van de aansprakelijkheid wordt meestal gevolgd door vergoeding van de schade. Dit geldt alleen voor schade met bewijs en een goede onderbouwing 
 • Bij een afwijzing wordt normaal geen schadevergoeding toegekend

Beroep

Als u het niet eens bent met de uitkomst over uw aansprakelijkstelling kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Oost Brabant, sector civiel.

Schade geleden door de gemeente

 • Als burgers schade toebrengen aan gemeente-eigendom(men) dan kan de gemeente de schade verhalen op de burger
 • Wij stellen u dan schriftelijk aansprakelijk onder vermelding van (de aard en omvang van) de schade
 • De factuur van de herstelkosten wordt bijgevoegd