Aansprakelijkstelling

Heeft u schade geleden en vindt u dat de schuld hiervoor ligt bij de gemeente Someren? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Vul hiervoor het juiste online formulier in.

U kunt uw aansprakelijkstelling ook schriftelijk (via de post) opsturen of het verzoek inleveren bij de receptie van het gemeentehuis. In de aansprakelijkstelling beschrijft u: 

  • De schade en het bedrag waarvoor u een schadevergoeding vraagt
  • De oorzaak van uw schade
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Datum en handtekening 

Bij de aansprakelijkstelling voegt u: 

  • Een offerte en/of rekening van de herstelkosten of andere informatie waarmee u laat zien wat de grootte van uw schade is  
  • Eventuele foto’s van uw schade en/of de situatie ter verduidelijking

Afhandeltermijn

De gemeente reageert binnen 6 weken op uw aansprakelijkstelling. Deze termijn wordt verlengd als wij meer informatie nodig hebben om uw verzoek te behandelen of als wij uw aansprakelijkstelling laten behandelen door onze verzekeraar. U ontvangt daarover bericht. 

Bent u het niet eens met de uitkomst?

Als u het niet eens bent met de uitkomst over uw aansprakelijkstelling kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Oost-Brabant, sector civiel.

Wat als de gemeente schade heeft?

Als iemand schade veroorzaakt aan gemeente-eigendom(men) dan stelt de gemeente die persoon aansprakelijk voor de schade. U ontvangt dan schriftelijk bericht van de gemeente over wat de schade en het schadebedrag is. De rekening van de herstelkosten wordt bijgevoegd.