Bezwaar maken

 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken
 • Richt uw bezwaar aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester of de leerplichtambtenaar)
 • Bezwaar maken is gratis

Hoe kunt u bezwaar maken?

 • U kunt online bezwaar maken via:
 • Houd uw DigiD bij de hand en vermeld in ieder geval duidelijk:
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: Gemeente Someren, t.a.v. (het bestuursorgaan), Postbus 290, 5710 AG Someren. Vermeld u in ieder geval in uw brief:
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw naam en adres
  • de datum van uw brief
  • uw handtekening
 • U kunt niet via een e-mailbericht bezwaar maken.

Afhandeling

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw brief
 • De secretaris van de bezwaarschriftencommissie bekijkt samen met u en het bestuursorgaan wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen
 • Bij voorkeur lossen we het probleem in goed overleg met u op. Lukt dat niet, dan houdt de bezwaarschriftencommissie in veel gevallen een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt toelichten, dit geldt ook voor het bestuursorgaan
 • De secretaris van de bezwaarschriftencommissie informeert u over het verdere verloop van de procedure
 • De bezwaarschriftencommissie verstrekt een advies aan het bestuursorgaan
 • Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing, hiervan krijgt u schriftelijk bericht
 • Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, dit is niet gratis

Bezwaarschriftencommissie

De gemeenten Someren en Asten hebben een gezamenlijke, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Leden van de commissie:

 • De heer mr. P.A.J.S. Lathouwers (voorzitter)
 • De heer mr. R.J. Boogers
 • De heer mr. H.H.W.M. Jacobs
 • Mevrouw mr. C.J.M.H. Meulendijk
 • Mevrouw mr. M. van Tijn
 • Mevrouw mr. H.M.C. Baten
 • De heer mr. R.M. Brill
 • Mevrouw mr. G. Meulensteen (ambtelijk secretaris)
 • Mevrouw mr. J.C.J. Eijkemans (vervangend ambtelijk secretaris)

Alle leden kunnen ook als plaatsvervangend voorzitter fungeren

Bekijk ook

Heeft u een andere melding of klacht?