Huisregels voor bezoekers

Als gemeente zijn wij onze inwoners graag van dienst. Dat kan zijn via internet, telefoon of een bezoek aan de balie. Doorgaans verlopen de contacten tussen medewerkers en bezoekers aan de gemeente Someren heel plezierig en met wederzijds respect. Helaas komt het voor dat enkele klanten ander gedrag vertonen. De gemeente Someren heeft daarom een aantal algemene huisregels opgesteld, zodat uw bezoek aan de gemeente prettig en naar wens verloopt.

U mag ook van ons verwachten, dat wij uw zaken op een correcte manier afwerken. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft door ze rustig te woord te staan. Dit geldt zowel tijdens een telefonisch onderhoud als bij persoonlijk contact.

Afspraken

  • Als u een afspraak heeft, moet u zich altijd melden bij het KCC
  • Als u zich buiten de openingstijden zonder afspraak bij het KCC meldt, kunt u in principe niet door een afdelingsmedewerker te woord worden gestaan. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt, zal dit aan u medegedeeld worden

Drank / drugsgebruik

  • Het is in het gemeentehuis niet toegestaan te roken, alcohol en drugs te gebruiken. In dat geval wordt u gevraagd het gebouw te verlaten
  • Bent u kennelijk onder invloed van drank en/of drugs en daardoor niet redelijk aanspreekbaar, dan wordt u geweigerd voor een gesprek

Wapenbezit/gevaarlijke voorwerpen/bedreiging

  • Als u in bezit bent van een wapen of ander gevaarlijk voorwerp dan wordt u niet te woord gestaan. Melding aan de politie vindt altijd plaats
  • Bedreiging van medewerkers wordt op geen enkele wijze geaccepteerd (handtastelijkheden, verbaal en/of lichamelijk geweld). U wordt niet geholpen en bij herhaling wordt u de toegang tot het gebouw ontzegd. Er volgt een aangifte bij de politie voor het opmaken van een proces-verbaal

Overig

  • Bij schelden, schreeuwen, discriminerende taal wordt u op uw gedrag aangesproken; bij herhaling wordt u niet verder geholpen
  • Het lastig vallen van andere bezoekers is niet toegestaan; u wordt verzocht het gebouw te verlaten
  • Bij het gooien met voorwerpen of aanrichten van vernielingen wordt de politie ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald