Klacht indienen

Klacht medewerker/bestuurder

 • Laat het ons weten als u een klacht hebt over het optreden van een medewerker of bestuurder
 • Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren 
 • Meestal krijgt u binnen 6 weken een reactie van de gemeente. Bij een ingewikkelde klacht krijgt u van de gemeente een reactie binnen 10 weken 
 • U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Vermeld in de brief uw naam en adres, de datum van de gebeurtenis en een omschrijving van de klacht
 • Stuur uw brief naar gemeente Someren, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, postbus 290, 5710 AG Someren

Klacht over uitvoering Wmo, Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening

De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening onder gebracht bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten.

Uw klacht indienen kan:

 • Mondeling: bij Ellen Kweens (klachtencoördinator) via tel. (06) 14 76 07 12. Mondelinge klachten worden direct opgepakt
 • Per email: info@peelgemeenten.nl ter attentie van Ellen Kweens met dit klachtenformulier (pdf, 69 kB) 
 • Per post: Peelgemeenten, Postbus 3, 5750 AA Deurne ter attentie van Ellen Kweens met dit klachtenformulier (pdf, 69 kB) 
 • U ontvangt binnen 6 weken schriftelijk bericht

Andere klachten

 • Voor klachten over de plannen van de gemeente gelden andere inspraakregelingen
 • Klachten over de politie of woningbouwvereniging dient u bij deze organisaties zelf in, zij hebben een eigen klachtenregeling

Heeft u een andere melding of klacht?