Meldingen en klachten

Ervaart u overlast, wilt u iets aan ons melden of heeft u een klacht? Kijk hieronder bij het meest passende onderwerp voor meer informatie.

• Calamiteiten

Wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld een omgewaaide boom, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Someren, tel. (0493) 494 888 of gemeente Asten, tel. (0493) 671 212, 24 uur per dag bereikbaar. Blijf aan de lijn! U krijgt daarna een optie zodat u wordt doorverbonden naar Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten-Someren.

• Melding woon- of leefomgeving

Is er iets niet in orde in uw buurt, zoals een lantaarnpaal, een scheefliggende stoeptegel, overhangende takken of schade aan speeltoestellen? Meld het ons!

Meer informatie: pagina Melding woon- of leefomgeving 

• Melding buitengebied

Signaleert u in het buitengebied iets vreemds of wat niet klopt? Bijvoorbeeld wildcrossen, stroperij of afvaldumpingen. Meld dit dan bij Samen Sterk in Brabant.

Meer informatie: pagina Melding buitengebied

• Milieu

Hebt u een melding over geluidsoverlast, stank, bodemvervuiling of luchtvervuiling? Meld dit dan aan de Milieuklachtencentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Meer informatie: pagina Milieumelding

• Afvalinzameling

Kliko niet geleegd? Geef dit online door via de afvalbalie van mijnblink.nl of bel BLINK via tel. (0800) 0492

Meer informatie: pagina Afvalinzameling

• Plaagdieren

De gemeente bestrijdt zoals ratten, muizen, wespen en processierupsen alleen op gemeentegrond. Als u last heeft van plaagdieren, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Meer informatie: pagina Bestrijding plaagdieren 

• Rioolverstopping

Heeft u last van een verstopping in het riool? En zit de verstopping in het gemeentedeel van het riool? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Meer informatie: pagina Riool verstopt

• Bezwaar maken tegen een besluit

Heeft de gemeente Someren iets besloten waar u het niet eens mee bent? Dan kunt u bezwaar maken. 

Meer informatie: pagina Bezwaar maken 

• Bezwaar maken tegen belasting

De gemeentelijke en waterschapsbelastingen worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u contact opnemen met de BSOB.

Meer informatie: pagina Bezwaar belastingen 

• Klacht over een medewerker of bestuurder

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent door iemand van de gemeente Someren? Dan willen we graag dat u contact met ons opneemt. 

Meer informatie: pagina Klacht indienen 

• Verwerking persoonsgegevens

Denkt u dat er een fout is gemaakt met uw gegevens in onze registratie? Dan kunt u dit doorgeven via rvig.nl. Het gaat dan om

  • persoonlijke gegevens
  • gegevens over inkomen, uitkering of toeslagen
  • gegevens van uw woning, bedrijfspand of perceel
  • bedrijfsgegevens
  • voertuiggegevens
  • opleidingsgegevens

De gemeente Someren gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wanneer u hierover een klacht heeft, kunt u dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming. 

Meer informatie: pagina Privacyverklaring 

• Klacht uitvoering WMO, Jeugdwet, Minima, Schulddienstverlening

Deze diensten worden voor de gemeente uitgevoerd door de Peelgemeenten. U kunt uw klacht melden aan de klachtencoördinator van de Peelgemeenten. 

Meer informatie: pagina Klacht indienen 

• Verloren en gevonden

Hebt u iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dit online regelen, maar u mag ons hiervoor ook bellen of u kunt persoonlijk langskomen. 

Meer informatie: pagina Verloren en gevonden 

• Meldpunt discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen (zoals bijvoorbeeld godsdienst, ras, geslacht, etc.). Wanneer u gediscrimineerd wordt of betrokken bent bij iemand die zich gediscrimineerd voelt, dan kunt u terecht bij LEVgroep.

Meer informatie: pagina LEVgroep

• Meldpunt Psychische Zorg

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? En wilt u voorkomen dat deze persoon in de problemen komt? Dan kunt u een melding maken bij Meldpunt Psychische Zorg.

Meer informatie: pagina Meldpunt Psychische Zorg

• Gemeentelijke website

Hebt u vragen of opmerkingen over deze website, stuur dan een e-mail naar gemeente@someren.nl. Wij kunnen op deze manier de website verder verbeteren.

Meer informatie: pagina Over deze website