Meldingen en klachten

Ervaart u overlast, heeft u een klacht of wilt u iets aan ons melden? Kijk hieronder bij het meest passende onderwerp voor meer informatie.

• Melding woon- of leefomgeving

Is er iets niet in orde in uw buurt, zoals een lantaarnpaal, een scheefliggende stoeptegel, overhangende takken of schade aan speeltoestellen? Meld het ons!

Meer informatie: pagina Melding woon- of leefomgeving 

• Milieuklacht

Hebt u een klacht over geluidsoverlast, stank, bodemvervuiling of luchtvervuiling? Meld dit dan aan de Milieuklachtencentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Meer informatie: pagina Milieuklacht melden

• Klacht afvalinzameling

Is uw kliko niet geleegd? Neem contact op met het Milieu Informatie Centrum via (0800) 022 67 60.

Meer informatie: pagina Afvalinzameling

• Plaagdieren

De gemeente bestrijdt zoals ratten, muizen, wespen en processierupsen alleen op gemeentegrond. Als u last heeft van plaagdieren, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Meer informatie: pagina Bestrijding plaagdieren 

• Rioolverstopping

Heeft u last van een verstopping in het riool? En zit de verstopping in het gemeentedeel van het riool? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Meer informatie: pagina Riool verstopt

• Bezwaar maken tegen een besluit

Heeft de gemeente Someren iets besloten waar u het niet eens mee bent? Dan kunt u bezwaar maken. 

Meer informatie: pagina Bezwaar maken 

• Bezwaar maken tegen belasting

De gemeentelijke en waterschapsbelastingen worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u contact opnemen met de BSOB.

Meer informatie: pagina Bezwaar belastingen 

• Klacht over een medewerker of bestuurder

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent door iemand van de gemeente Someren? Dan willen we graag dat u contact met ons opneemt. 

Meer informatie: pagina Klacht indienen 

• Klacht verwerking persoonsgegevens

De gemeente Someren gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wanneer u hierover een klacht heeft, kunt u dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming. 

Meer informatie: pagina Privacyverklaring 

• Klacht invoering WMO, Jeugdwet, Minima, Schulddienstverlening

Deze diensten worden voor de gemeente uitgevoerd door de Peelgemeenten. U kunt uw klacht melden aan de klachtencoördinator van de Peelgemeenten. 

Meer informatie: pagina Klacht indienen 

• Verloren en gevonden

Hebt u iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dit online regelen, maar u mag ons hiervoor ook bellen of u kunt persoonlijk langskomen. 

Meer informatie: pagina Verloren en gevonden 

• Gemeentelijke website

Hebt u vragen of opmerkingen over deze website, stuur dan een e-mail naar gemeente@someren.nl. Wij kunnen op deze manier de website verder verbeteren.

Meer informatie: pagina Over deze website