Gevolgen klimaatverandering Someren in kaart gebracht

In de nabije toekomst krijgt Someren vaker te maken met water op straat als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor. Vooral de temperatuur in gebieden met veel verharding, zoals het centrum en de bedrijventerreinen, stijgt dan fors en zorgt voor hittestress. De extreme hitte geeft ook droogte. Dat maakt de koelste plekken in de gemeente met veel groen en bomen, kwetsbaar. Dit zijn enkele conclusies uit de klimaatstresstest die de gemeente Someren in 2020 liet uitvoeren. 

Adviesbureau Arcadis heeft onderzocht wat de gevolgen van klimaatverandering in Someren en de andere Peelgemeenten zijn. Hiervoor is een klimaatstresstest gedaan. In de test is de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. Zo onderzocht Arcadis welke zwakke plekken in Someren een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming. Aanleiding voor het onderzoek is de klimaatverandering en de opgave voor alle gemeenten om in 2050 klimaatbestendig te zijn.

Wat kunnen we verwachten in Someren?

Dankzij de stresstest kunnen we in kaart brengen wat de gevolgen van extreem weer in Someren kunnen zijn. Zo zal water op straat vaker voorkomen. Enerzijds omdat er meer water in een kortere periode valt, anderzijds omdat we in Someren veel verharding hebben. Ook kan er bij hevige piekbuien water binnenlopen in huizen en kan bijvoorbeeld het oude beekdal in de Keizerstraat onder water komen te staan. 

Als het gaat om hitte gaan we van 7 (nu) naar meer dan 18 dagen waarbij de temperatuur oploopt tot meer dan 30◦C. Ook het aantal tropische nachten boven de 20◦C stijgt. De hitte zorgt in het centrum én op de bedrijventerreinen in Someren voor hittestress. De extreme hitte geeft ook droogte. De koelste plekken bij bebouwing zijn de plekken met groen en bomen, zoals de omgeving van zwembad De Diepsteeckel en het Slievenpark, maar door de droogte worden deze kwetsbaar.

Goed om te weten. Wat komt er op Someren af?

Als het vaker en harder gaat regenen, neemt de wateroverlast toe. De meest kwetsbare plekken in de gemeente Someren zijn bekend en er wordt al hard gewerkt om de risico’s te beperken. De grootste knelpunten liggen in Someren-Noord en in de Keizerstraat. Hier blijkt de gevoeligheid voor extreme buien het grootst.

Bij de extreme buien kunnen ook de sloten van het waterschap niet al het regenwater afvoeren en ontstaat op een aantal plaatsen overlast doordat sloten buiten hun oevers treden.

De toenemende hitte heeft vooral effect op de bedrijventerreinen met grote dakoppervlakken. Hier is bovendien weinig groen om voor schaduw en verdamping te zorgen. Gebouwen worden zo warm dat ze ’s nachts onvoldoende afkoelen en warmte blijven afgeven. Hierdoor komt de nachttemperatuur niet onder 20 graden en ontstaat hittestress. Het aantal dagen met temperaturen boven de 30 graden neemt toe. Nu gebeurt dat gemiddeld 7 dagen per jaar, dit gaat oplopen tot meer dan 18 dagen.

Klimaatbestendige gemeente

Met de uitkomsten van de klimaatstresstest bekijkt de gemeente hoe problemen in de toekomst beperkt kunnen worden. De gemeente gaat hierover in gesprek met inwoners en ondernemers om te bekijken wat zij samen kunnen doen om de gemeente Someren klimaatbestendig te maken. Dat doen we tijdens zogeheten klimaatdialogen. In de loop van dit jaar nodigen wij inwoners en ondernemers hiervoor uit.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd om de wateroverlast aan te pakken. Zo is op meerdere plekken het oude riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel, zijn er ondergrondse waterbergingen aangelegd of wordt het regenwater opgevangen in wadi’s. Samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel bekijkt de gemeente hoe beken en sloten aangepast kunnen worden, zodat het regenwater sneller wordt afgevoerd óf juist langer in een gebied blijft voor droge periodes. Op deze digitale kaart ziet u welke maatregelen in uitvoering zijn en welke maatregelen we al hebben genomen. 

Wat kunt u doen?

Ook ú kunt helpen om de gemeente Someren klimaatbestendig te maken. Een groot deel van de oppervlakten in de gemeente is in particulier bezit. Denk aan daken van huizen of bedrijven, opritten of tuinen. Met eenvoudige maatregelen kunt u uw omgeving klimaatbestendig maken. Door schoon regenwater af te voeren naar uw tuin om daar te infiltreren in de ondergrond bijvoorbeeld. Sinds kort heeft de gemeente Someren een subsidie  voor het afkoppelen van  hemelwater van de riolering. Ook tegels uit uw tuin halen, en hier planten voor in de plaats zetten is een optie om uw tuin klimaatbestendiger te maken. Een groene tuin houdt regenwater vast en zorgt voor verkoeling op hete dagen. Dat geldt ook voor een groen dak.  

Meer info: www.onweerstaanbaarsomeren.nl