Someren Aardgasvrij

Waarom van het gas af 

 • Zo’n 95 procent van alle woningen gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en koken
 • Het gebruik van aardgas is slecht voor het milieu
 • In 2050 moeten daarom alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Om straks op tijd klaar te zijn, gaat de gemeente nu al aan de slag.
 • Op dinsdag 6 oktober 2020 vond er een online bijeenkomst plaats waar een dertigtal deelnemers zijn bijgepraat over dit onderwerp en met hen van gedachten is gewisseld over de plannen die er zijn.

Bewonersavond 6 oktober 2020

Klimaatakkoord

 • In 2015 heeft de Nederlandse overheid samen met 194 andere landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken
 • De deelnemende landen aan het akkoord mogen zelf bepalen hoe ze de opwarming van de aarde tegengaan en welke maatregelen ze treffen
 • De Nederlandse overheid heeft onder andere besloten dat we van het aardgas afstappen om zo de uitstoot van CO2 te beperken
 • De omschakeling van aardgas naar duurzame energie wordt Energietransitie genoemd

Warmteplan

 • In 2030 moeten al 1,5 miljoen Nederlandse woningen en gebouwen vrij van aardgas zijn
 • Die eerste fase gaat dus ook al over grotendeels bestaande woningen en gebouwen
 • Vanaf 2050 geldt dit voor alle woningen en gebouwen in ons land. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar we moeten nu al stappen zetten en nadenken over alternatieven om dat doel te halen
 • Gemeenten moeten in een warmteplan (ook wel Transitievisie Warmte genoemd) aangeven hoe zij met deze opdracht aan de slag gaan en samen met u bepalen welke richting wij willen inslaan om het einddoel te gaan halen

Wat kunt u nu al doen?

Samen werken we aan het verbeteren van de leefomgeving en maken we Someren Natuurlijk Duurzaam!