Aangifte geboorte

  • Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht
  • U doet geboorteaangifte in de gemeente waar het kind geboren is, binnen 3 dagen na de dag van geboorte
  • Bent u thuis bevallen dan kunt u online aangifte doen. Voor de ondertekening van de geboorteakte moet u nog wel naar het gemeentehuis komen. Maak hiervoor een telefonische afspraak (0493) 494 888

Aangifte in het gemeentehuis (geen online aangifte)

  • De wettelijke vader of moeder van het kind doet aangifte in het gemeentehuis. Maak hiervoor een telefonische afspraak (0493) 494 888
  • Als de vader of moeder geen aangifte kan doen, mag iemand anders die bij de geboorte aanwezig was aangifte doen

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend
  • Als u een trouwboekje hebt, kunt u hierin uw kind laten vermelden, dit is niet verplicht

Niet-Nederlandse ouders

  • Als u als ouder niet-Nederlands bent, is het belangrijk dat u voor de afspraak, direct na de geboorte telefonisch contact opneemt met de gemeente
  • De ambtenaar doet dan alvast voorwerk om fouten te voorkomen op de geboorteakte