Aangifte geboorte

 • Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht
 • U doet geboorteaangifte in de gemeente waar het kind geboren is, binnen 3 dagen na de dag van geboorte
 • In deze 3 dagen moeten minstens 2 werkdagen zitten. Eindigt de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag, dan kunt u op de eerstvolgende werkdag hierna ook nog aangifte doen
 • Bent u thuis bevallen dan kunt u online aangifte doen. Voor de ondertekening van de geboorteakte moet u nog wel naar het gemeentehuis komen. Maak hiervoor een telefonische afspraak (0493) 494 888

Aangifte in het gemeentehuis (geen online aangifte)

 • De wettelijke vader of moeder van het kind doet aangifte in het gemeentehuis. Maak hiervoor een telefonische afspraak (0493) 494 888
 • Als de vader of moeder geen aangifte kan doen, mag iemand anders die bij de geboorte aanwezig was aangifte doen

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder
 • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend
 • Als u een trouwboekje hebt, kunt u hierin uw kind laten vermelden, dit is niet verplicht

Niet-Nederlandse ouders

 • Als u als ouder niet-Nederlands bent, is het belangrijk dat u voor de afspraak, direct na de geboorte telefonisch contact opneemt met de gemeente
 • De ambtenaar doet dan alvast voorwerk om fouten te voorkomen op de geboorteakte