Erkenning kind

  • Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u
  • Het kind krijgt wederzijds erfrecht, er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind en het kind kan uw achternaam krijgen
  • U hoeft niet de biologische ouder te zijn
  • Voor erkenning maakt u telefonisch een afspraak bij de gemeente

Meenemen naar de afspraak

  • 1e kind: de biologische moeder en de erkenner moeten bij de erkenning aanwezig zijn
  • 2e of volgende kind (uit dezelfde relatie waarvan het 1e kind is erkend): de erkenner mag alleen komen. Deze moet dan wel het volgende meenemen:

Erkennen vóór geboorte

  • Dit noemen we een erkenning ongeboren vrucht
  • Daarmee is meteen het juridisch vaderschap geregeld
  • Hebt u een geregistreerd partnerschap dan is erkenning van het ongeboren kind niet meer nodig

Gezag

Bekijk ook