Overlijden

 • Als iemand in Someren overlijdt, kan iedereen die dat weet aangifte doen
 • Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte
 • Particulieren kunnen niet digitaal aangifte doen, zij moeten telefonisch een afspraak maken
 • Aangifte van overlijden moet binnen zes dagen na het overlijden worden gedaan
 • De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen 6 dagen na het overlijden
 • Om iemand te begraven of cremeren, heeft u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af
 • De gemeente maakt een overlijdensakte op

Particulier aangifte overlijden

 • Maak telefonisch een afspraak als u als particulier aangifte wilt doen
 • Meenemen: paspoort of identiteitskaart van degene die aangifte doet
 • Meenemen: doktersverklaring van overlijden
 • Aangifte doen van een overlijden kost niets
 • Een overlijdensakte kost € 13,40