Kinderopvang

 • Alle geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (bso’s), gastouders en gastouderbureaus in Someren staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Kinderdagverblijven Norlandia, ZieZo en Korein Kinderplein bieden het peuterwerk in Someren
 • Kinderdagverblijven bieden voorschoolse educatie (VVE) aan
 • In het LRK staat ook per kinderdagverblijf, bso en gastouderbureau een inspectierapport

Kinderopvangtoeslag

Zelf gastouder worden

 • Als u zelf gastouder wil worden, neem dan contact op met een gastouderbureau (zie LRK)

Aanmelden LRK

 • Voor het aanmelden van uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang bij het LRK, neemt u contact op met de gemeente
 • Tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor opname in het LRK:
  • voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau: € 979,70
  • voor gastouders (via gastouderbureau): € 553,55

Wijzigingen LRK