Kinderopvang

  • Alle geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (bso’s), gastouders en gastouderbureaus in Someren staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
  • Kinderdagverblijven Norlandia, ZieZo en Korein Kinderplein bieden het peuterwerk in Someren
  • Kinderdagverblijven bieden voorschoolse educatie (VVE) aan
  • In het LRK staat ook per kinderdagverblijf, bso en gastouderbureau een inspectierapport

Kinderopvangtoeslag

Zelf gastouder worden

  • Als u zelf gastouder wil worden, neem dan contact op met een gastouderbureau (zie LRK)

Wijzigingen LRK