Leerlingenvervoer

  • Een fietskostenvergoeding, een vergoeding op basis van eigen vervoer, een vergoeding op basis van openbaar vervoer of taxivervoer
  • Voor ouders van leerlingen die een school voor speciaal onderwijs of een school voor primair onderwijs bezoeken buiten de gemeente
  • Afstand tussen woning en school bedraagt ten minste 6 kilometer
  • Exacte voorwaarden staan vermeld in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Someren
  • Afhankelijk van het schooltype en afhankelijk van het inkomen van de ouders kan bij taxivervoer een eigen bijdrage in rekening worden gebracht

Afhandeling

  • De gemeente stelt vast, eventueel na raadpleging van deskundigen, voor welke vorm van vervoer uw kind in aanmerking komt of wat de hoogte van de vergoeding is
  • Per brief krijgt u te horen hoe het vervoer wordt geregeld en hoe u de kosten kunt declareren
  • U moet voor elk schooljaar opnieuw een aanvraag indienen