Sociaal windpark Diepenhoek

Op 25 maart 2021 heeft de Raad (unaniem) de zoekgebieden van de RES MRE 1.0 in Someren vastgesteld. Kort samengevat betekent dit dat het zoekgebied rondom de Diepenhoek is aangewezen voor het voor 2030 realiseren van grootschalige duurzame opwek van energie. Hier valt ook Windpark Diepenhoek onder. Initiatiefnemers Prowind en ZummerePower hebben in 2017 hun principeverzoek ingediend bij de gemeente. Hierop is, in navolging van het raadsbesluit van 25 maart 2021, in juni 2021 aan initiatiefnemer meegegeven dat de gemeente een positieve grondhouding heeft tegenover het initiatief, verbonden aan een aantal voorwaarden. 
De gemeentelijke uitspraak over het principeverzoek is te vinden via de website: www.sociaalwindparkdiepenhoek.nl. Op deze website wordt steeds een update geplaatst van Sociaal windpark Diepenhoek.

Tijdlijn bijeenkomsten

  • Woensdag 8 februari 2023 in De Bunt, Graathof 9, Someren-Heide Informatiebijeenkomst: start omgevingsdialoog
  • Q2 2023: Verdiepingsavond Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de randvoorwaarden en de onderzoeken die nog plaats gaan vinden. In kleinere groepen worden de meerdere technische onderdelen besproken en uitgelegd en gaan we samen kijken wat nodig en mogelijk is. Onafhankelijke experts zullen hierbij aanwezig zijn.
  • Q2 2023: Verdiepingsavond participatie / omgevingsdialoog

Wanneer er meer bekend is over de te nemen vervolgstappen, zal de tijdslijn hierop worden aangevuld.

Informatiebijeenkomst 8 februari: Nieuwe start ontwikkeling Windpark Diepenhoek

Op woensdag 8 februari 2023 vond de informatiebijeenkomst plaats over het Sociaal windpark Diepenhoek. Gemeente Someren gaat vanaf nu mee aan het stuur staan van de ontwikkeling van Sociaal Windpark Diepenhoek, als één van de belangrijke pijlers van een met de omgeving te ontwikkelen Energielandschap Diepenhoek. Wij zien dit samen met de ontwikkelaars Prowind en ZummerePower als een nieuwe start, waarin we gedrieën de participatie en de omgevingsdialoog opnieuw opstarten.   
We willen iedereen die op die avond aanwezig was graag bedanken voor de feedback en het aangeven van de zorgen en vragen die er zijn. Als gemeente zijn we ons bewust van de zorgen die er spelen. Een aantal van de vragen zijn tijdens die avond beantwoord, een deel wordt besproken tijdens de komende bijeenkomsten en op een aantal vragen hebben we nog geen antwoord. We willen alle geïnteresseerde inwoners graag meenemen in het verdere verloop van het proces. Omwonenden ontvangen hierover persoonlijk bericht. Alle andere inwoners kunnen dit volgen via berichten op de gemeentepagina in ’t Contact en op deze website.

Vragen en antwoorden presentatie De Bunt

Op de goed bezochte informatieavond van 8 februari hebben we een groot aantal vragen ontvangen en zijn ook veel zorgen gedeeld. Het was voor ons, als gemeente, een nuttige eerste stap in het proces om tot een goede dialoog te komen. 

Volgende verdiepende bijeenkomst (NRD) uitgesteld

Op de informatieavond is ook benoemd dat er een volgende, verdiepende avond over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepland staat op 7 maart 2023 in De Einder. We hebben uw oproep gehoord om de tijd te nemen en dit rustig en zorgvuldig op te pakken. Als gemeente hebben we geen haast. De bijeenkomst van 7 maart gaat dus niet door. De verdiepende bijeenkomst zal op een later tijdstip dit jaar, waarschijnlijk in Q2 2023, opnieuw ingepland worden. Dit geeft ook de ruimte om het gesprek te voeren over hoe deze avond in te richten. Tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven dat het ook mogelijk is zelf experts in te huren en mee te nemen naar de verdiepende bijeenkomst. De gemeente is bereid in de kosten bij te dragen. Nadere informatie hierover volgt.

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief over dit windpark kan via info@sociaalwindparkdiepenhoek.nl.

Meer informatie?

Heeft u hier nog vragen over, neem dan contact op met team Ruimtelijke Ontwikkeling/Afdeling Beleid via het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 494 888.